:: دوره 4، شماره 4 - ( پاییز - 1395 ) ::
دوره 4 شماره 4 صفحات 50-60 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو در میان دانش‌آموزان
ستاره خضری، داود معنوی‌پور*
روه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران ، Manavipor53@yahoo.com
چکیده:   (1860 مشاهده)

مقدمه: شخصیت، یک الگوی نسبتاً پایدار از صفات، گرایش‌ها و یا ویژگی‌هایی که تا حدودی در رفتار ایجاد ثبات می‌کند، می‌باشد. به طور اختصاصی‌تر شخصیت از مجموعه‌ای از صفات یا گرایش‌ها که منجر به تفاوت‌های فردی در رفتار و همچنین ثبات و دوام رفتار در طول زمان‌های مختلف و موقعیت‌های گوناگون می‌شود، تشکیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو در دانش‌آموزان بود. مواد و روش‌ها: این یک مطالعۀ توصیفی از آزمون روانسنجی و اعتباریابی بود. یک نمونه‌ای از 473 شرکت کننده (242 دختر و 231 پسر) در سنین 15 تا 19 سال به طور تصادفی از میان دانش‌آموزان ساکن در سردشت، ایران انتخاب شده بودند. یافته‌ها: با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب اعتبار کلی، صداقت و فروتنی، تهییج‌پذیری، برون‌گرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی و گشودگی نسبت به تجربه به ترتیب: 0/692، 0/480، 0/708، 0/569، 0/631، 0/548، 0/419 به دست آمد. علاوه بر این  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اجزاء اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از 16 عوامل اشباع شده بود که با هم 59/161 درصد از واریانس را تبیین کرد. پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول هفت عامل (با نام‌های تهییج‌پذیری، خود کم‌بینی، برونگرایی، صداقت و فروتنی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، و گشودگی نسبت به تجربه) تأیید شد. تفاوت معنی‌داری بین نمرات میانگین شخصیت دانش‌آموزان دختر و پسر مشاهده شد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو دارای اعتبار رضایت‌بخشی می‌باشد و می‌تواند برای سنجش شخصیت دانش‌آموزان ایرانی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: شخصیت، روانسنجی، پرسشنامۀ شخصیت
متن کامل [PDF 1699 kb]   (2179 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسیXML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( پاییز - 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها