:: دوره 5، شماره 3 - ( تابستان - 1396 ) ::
دوره 5 شماره 3 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین مقادیر لپتین، اینترلوکین -10 و TNFα با خستگی و ظرفیت هوازی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز
مطهره مختارزاده* ، روح اله رنجبر، نسترن مجدی نسب
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران ، mz.mokhtarzade@yahoo.com
چکیده:   (1303 مشاهده)
مقدمه: مالتیپل اسکلروز یک بیماری دمیلینه کننده خود ایمن با مکانیسم ناشناخته است. مالتیپل اسکلروز با آسیب آکسونی، دمیلیناسیون و افزایش التهاب مشخص می‌شود. سایتوکین‌ها نقش‌های مهمی در بیماریزایی مالتیپل اسکلروز دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین برخی سایتوکین‌ها با خستگی و ظرفیت هوازی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز بود. مواد و روش‌ها: 45 زن با مالتیپل اسکلروز در این مطالعه شرکت کردند. سطوح سرمی لپتین، TNFα و اینترلوکین -10 با روش الایزا اندازه‌گیری شد. خستگی و ظرفیت هوازی توسط پرسشنامه شاخص شدت خستگی و آزمون پیشرونده دوچرخه ارگونومتر به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: لپتین یک همبستگی مثبت معنی‌دار با TNFα، شاخص توده بدن و خستگی در این بیماران داشت. علاوه بر این لپتین یک همبستگی منفی معنی‌دار با ظرفیت هوازی داشت و ظرفیت هوازی یک همبستگی منفی معنی‌دار با خستگی و شاخص ناتوانی داشت. در حالی که TNFα با خستگی یک همبستگی مثبت معنی‌دار داشت، اینترلوکین –10 با سایر عوامل همبستگی نداشت. نتیجه‌گیری: بهبود ظرفیت هوازی و فعالیت بدنی منظم می‌تواند با کاهش تولید سایتوکین‌های التهابی و خستگی همراه باشد. این ممکن است کیفیت زندگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروز را افزایش دهد.
واژه‌های کلیدی: مالتیپل اسکلروز، خستگی، سایتوکین‌ها
متن کامل [PDF 1503 kb]   (385 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نوروايمونولوژيXML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( تابستان - 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها