:: دوره 5، شماره 4 - ( پاییز - 1396 ) ::
دوره 5 شماره 4 صفحات 29-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه اثر خستگی عمومی بر زمان واکنش بینایی و شنوایی
سارا سرحدی* ، مجید کاشف
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ، sara.sarhaddi@gmail.com
چکیده:   (846 مشاهده)

مقدمه: برخی از دستگاه‌های حیاتی بدن از جمله دستگاه بینایی و شنوایی می‌توانند تحت تأثیر خستگی قرار بگیرند. هر دستگاهی می‌تواند بر اساس پیچیدگی وظایف و مقدار درگیری آن در پردازش اطالاعات در مغز تحت تأثیر قرار گیرد. هدف از این مطالعه سنجیدن تأثیر خستگی بر زمان واکنش بینایی و شنوایی پس از ورزش کامل بود. مواد و روش‌ها: 15 دختر دانشجو از دانشگاه شهید رجایی در این مطالعه شرکت کردند. آزمون بیشینه بروس برای ایجاد خستگی عمومی استفاده شد. متغییرهای وابسته شامل زمان واکنش بینایی و شنوایی است که در شرایط خستگی و غیرخستگی مقایسه شده‌اند. برای بررسی توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها از آزمون تی زوجی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش معنی‌داری در زمان واکنش بینایی و شنوایی در شرایط خستگی وجود دارد. با این حال داده‌ها نشان داد که خستگی به یک میزان بر زمان واکنش بینایی و شنوایی تأثیر گذاشته است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که خستگی عمومی به طور یکسان سیستم بینایی و شنوایی را تحت تأثیر قرار داده است.

واژه‌های کلیدی: خستگی، زمان واکنش، خستگی شنوایی
متن کامل [PDF 458 kb]   (424 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسیXML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( پاییز - 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها