:: دوره 6، شماره 1 - ( زمستان - 1396 ) ::
دوره 6 شماره 1 صفحات 19-26 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی زنان در دوران پیش‌یائسگی
سولماز عیسی‌نژاد بوشهری، زهرا دشت ‌بزرگی*
گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، Zahradb2000@yahoo.com
چکیده:   (1337 مشاهده)

مقدمه: اضطراب و افسردگی مشکلات روانی اصلی در دوران پیش‌یائسگی هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی در دوران پیش‌یائسگی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری از میان زنان شهر اهواز در دوران پیش‌یائسگی انتخاب شدند. از میان آنان 30 زن با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزشی 90 دقیقه‌ای با روش درمان فعالسازی رفتاری دریافت کرد. گروه‌ها پرسشنامه‌های اضطراب (بک و همکاران، 1988) و افسردگی (بک و کلارک، 1988) را تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فعالسازی رفتاری به طور معنی‌داری اضطراب و افسردگی را در دوران پیش‌یائسگی کاهش داد. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که درمان فعالسازی رفتاری به‌عنوان یک روش مؤثر برای تسکین اضطراب و افسردگی در زنان در دوران پیش‌یائسگی است.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، زنان
متن کامل [PDF 737 kb]   (1123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسیXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( زمستان - 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها