:: دوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) ::
دوره 6 شماره 4 صفحات 1-4 برگشت به فهرست نسخه ها
پروتئین‌های هدایت آکسونی: هدف درمانی جدید برای صرع لوب گیجگاهی
سجاد سحاب نگاه* ، علی جهانبازی جهان-آباد، سید مصطفی مدرس موسوی
الف. گروه علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ب. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، تهران، ایران ، sahabnegahs@mums.ac.ir
چکیده:   (815 مشاهده)
مقدمه: صرع یک اختلال اولیه شبکه عصبی می‌باشد که با تشنج‌های برگشت‌پذیر و غیر قابل پیش‌بینی شناسایی می‌شود. صرع نه تنها با تغییرات مشخص در کانال‌های یونی بلکه با غیر طبیعی بودن در بیان پروتئین‌های سیناپس نیز شناسایی می‌شود. گزارش شده است که بیان پروتئین‌های هدایت آکسونی در مدل‌های تجربی صرع تغییر پیدا می‌کند. در این نامه به سردبیر، ما تغییرات پروتئین‌های هدایت آکسونی را مرور و بحث می‌کنیم. نتیجه‌گیری: به طور کلی دانش جدید در مورد اختلال در تنظیم پروتئین‌های هدایت آکسونی ممکن است به راهکارهای درمانی جدید برای صرع کمک کند.
واژه‌های کلیدی: هدایت آکسونی، صرع، هیپوکامپ
متن کامل [PDF 459 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: نامه به سر دبير | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Morelli E, Ghiglieri V, Pendolino V, Bagetta V, Pignataro A, Fejtova A, et al. Environmental enrichment restores CA1 hippocampal LTP and reduces severity of seizures in epileptic mice. Exp Neurol. 2014;261:320-7. [DOI:10.1016/j.expneurol.2014.05.010]
2. Fukata Y, Fukata M. Epilepsy and synaptic proteins. Current Opinion in Neurobiology. 2017;45:1-8. [DOI:10.1016/j.conb.2017.02.001]
3. Lin L, Lesnick TG, Maraganore DM, Isacson O. Axon guidance and synaptic maintenance: preclinical markers for neurodegenerative disease and therapeutics. Trends in Neurosciences. 2009;32(3):142-9. [DOI:10.1016/j.tins.2008.11.006]
4. Kolodkin AL, Tessier-Lavigne M. Mechanisms and molecules of neuronal wiring: a primer. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2011;3(6): 1-15. [DOI:10.1101/cshperspect.a001727]
5. Izzi L, Charron F. Midline axon guidance and human genetic disorders. Clinical Genetics. 2011;80(3):226-34. [DOI:10.1111/j.1399-0004.2011.01735.x]
6. Nugent AA, Kolpak AL, Engle EC. Human disorders of axon guidance. Current Opinion in Neurobiology. 2012;22(5):837-43. [DOI:10.1016/j.conb.2012.02.006]
7. Van Battum EY, Brignani S, Pasterkamp RJ. Axon guidance proteins in neurological disorders. The Lancet Neurology. 2015;14(5):532-46. [DOI:10.1016/S1474-4422(14)70257-1]
8. Xia Y, Luo C, Dai S, Yao D. Increased EphA/ephrinA expression in hippocampus of pilocarpine treated mouse. Epilepsy Res. 2013;105(1-2):20-9. [DOI:10.1016/j.eplepsyres.2013.01.001]
9. Fang M, Liu GW, Pan YM, Shen L, Li CS, Xi ZQ, et al. Abnormal expression and spatiotemporal change of Slit2 in neurons and astrocytes in temporal lobe epileptic foci: a study of epileptic patients and experimental animals. Brain Res. 2010;1324:14-23. [DOI:10.1016/j.brainres.2010.02.007]
10. Koyama R, Ikegaya Y. Mossy fiber sprouting as a potential therapeutic target for epilepsy. Curr Neurovasc Res. 2004;1(1):3-10. [DOI:10.2174/1567202043480242]
11. Babb TL, Pretorius JK, Mello LE, Mathern GW, Levesque MF. Synaptic reorganizations in epileptic human and rat kainate hippocampus may contribute to feedback and feedforward excitation. Epilepsy Res Suppl. 1992;9:193-202.
12. Holtmaat AJ, Gorter JA, De Wit J, Tolner EA, Spijker S, Giger RJ, et al. Transient downregulation of Sema3A mRNA in a rat model for temporal lobe epilepsy. a novel molecular event potentially contributing to mossy fiber sprouting. Exp Neurol. 2003;182(1):142-50. [DOI:10.1016/S0014-4886(03)00035-9]
13. Barnes G, Puranam RS, Luo Y, McNamara JO. Temporal specific patterns of semaphorin gene expression in rat brain after kainic acid-induced status epilepticus. Hippocampus. 2003;13(1):1-20. [DOI:10.1002/hipo.10041]
14. Saffarzadeh F, Eslamizade MJ, Ghadiri T, Modarres Mousavi SM, Hadjighassem M, Gorji A. Effects of TRPV1 on the hippocampal synaptic plasticity in the epileptic rat brain. Synapse. 2015;69(7):375-83. [DOI:10.1002/syn.21825]XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها