:: دوره 9، شماره 2 - ( بهار 1400 ) ::
دوره 9 شماره 2 صفحات 78-68 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای اجرایی یادگیری قوانین، بازداری تکانشگری و انعطاف‌پذیری در بیماران مبتلا به افسردگی
سحر امیری، پروین احتشام زاده*، فریبا حافظی، محمدرضا برنا
گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، P_ehtesham85@yahoo.com
چکیده:   (2934 مشاهده)
مقدمه: تاکنون به نقائص کارکردهای اجرایی در هنگام ارزیابی اثربخشی روش‌های درمان اختلال افسردگی توجه اندکی شده است. هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تاثیرات دو رویکرد مهم رفتار درمانی؛ درمان فعال‌سازی رفتاری (BA) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سه مولفه کارکردهای اجرایی شامل بازداری، یادگیری قوانین و انعطاف‌پذیری در بیماران افسرده بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین مبتلا به افسردگی در مراکز روانشناسی و مشاوره اهواز در سال 1398 بود. 45 نفر از مراجعه‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با انتصاب تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها آزمون برج و آزمون بافت کلمه از مجموعه آزمون‌های کارکردهای اجرایی دلیس- کاپلان (دیکفس) مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و فعال‌سازی رفتاری (BA) به شکل معنی‌داری، یادگیری قوانین، بازداری و انعطاف‌پذیری ذهنی افراد افسرده را بلافاصله پس از درمان ارتقا می‌دهند. با این وجود، اثربخشی فعال‌سازی رفتاری (BA) بر یادگیری قوانین و بازداری به طور معنی‌داری بالاتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بود. در مرحله پیگیری فقط اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری (BA) بر دو مولفه یادگیری قوانین و بازداری پایدار باقی ماند در حالی که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی خود را بر هیچ یک از مولفه‌های کارکردهای اجرایی پس از دوره دو ماهه حفظ نکرد. نتیجه‌گیری: با توجه به دامنه متفاوت اثربخشی دو روش درمانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و فعال‌سازی رفتاری (BA) از نظر شدت و مدت اثر بر مولفه‌های مختلف کارکردهای اجرایی در بیماران افسرده، یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در انتخاب و طراحی مناسب‌ترین رویکرد درمانی منطبق با نیازهای هر بیمار مورد استفاده قرار گیرند.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، روانشناسی
متن کامل [PDF 1360 kb]   (1132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. World Health Organization, Depression and other common mental disorders: global health estimates. 2017.
2. Snyder, H.R., Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: a meta-analysis and review. Psychological bulletin, 2013. 139(1): p. 81. [DOI:10.1037/a0028727]
3. Roiser, J.P., R. Elliott, and B.J. Sahakian, Cognitive mechanisms of treatment in depression. Neuropsychopharmacology, 2012. 37(1): p. 117-36. [DOI:10.1038/npp.2011.183]
4. Koster, E.H., et al., Cognitive control interventions for depression: A systematic review of findings from training studies. Clinical Psychology Review, 2017. 53: p. 79-92. [DOI:10.1016/j.cpr.2017.02.002]
5. Mori, A., et al., Behavioral activation can normalize neural hypoactivation in subthreshold depression during a monetary incentive delay task. Journal of affective disorders, 2016. 189: p. 254-62. [DOI:10.1016/j.jad.2015.09.036]
6. Dichter, G.S., J.N. Felder, and M.J. Smoski, The effects of brief behavioral activation therapy for depression on cognitive control in affective contexts: an fMRI investigation. Journal of affective disorders, 2010. 126(1-2): p. 236-44. [DOI:10.1016/j.jad.2010.03.022]
7. A-Tjak, J.G., et al., Explicit and implicit attachment and the outcomes of acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for depression. BMC Psychiatry, 2020. 20: p. 1-11. [DOI:10.1186/s12888-020-02547-7]
8. Azizi, A. and S. Ghasemi, Comparison the effectiveness of solution-focused therapy, cognitive-behavior therapy and acceptance and commitment therapy on depression and quality of life in divorced women. Culture of counseling and psychotherapy, 2017. 8(29): p. 207-36.
9. Valian, A.M., et al., The Effectiveness of Behavioral Activation Therapy on Depression Symptoms and Cog-nitive-Behavioral Avoidance for Students. Quarterly Journal of Social Work, 2017. 5(4): p. 31-25.
10. Dimidjian, S., et al., The origins and current status of behavioral activation treatments for depression. Annual review of clinical psychology, 2011. 7: p. 1-38. [DOI:10.1146/annurev-clinpsy-032210-104535]
11. Gifford, E.V., et al., Does acceptance and relationship focused behavior therapy contribute to bupropion outcomes? A randomized controlled trial of functional analytic psychotherapy and acceptance and commitment therapy for smoking cessation. Behavior therapy, 2011. 42(4): p. 700-15. [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.002]
12. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV). 2000: American Psychiatric Pub.
13. Diamond, A., Executive functions. Annual review of psychology, 2013. 64: p. 135-68. [DOI:10.1146/annurev-psych-113011-143750]
14. Kanter, J.W., D.E. Baruch, and S.T. Gaynor, Acceptance and commitment therapy and behavioral activation for the treatment of depression: Description and comparison. The Behavior Analyst, 2006. 29(2): p. 161-85. [DOI:10.1007/BF03392129]
15. Teymoorpur, S., M. Akbari, and J. Hasani, The evaluation of mechanism of Effectiveness of Behavioral Activation Therapy (BA) through Cognitive Flexibility and Emotional Flexibility on Symptoms of Women with Major Depressive Disorders. Cognitive Psychology, 2019. 6(4): p. 1-10.
16. Miyake, A., et al., The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 2000. 41(1): p. 49-100. [DOI:10.1006/cogp.1999.0734]
17. Majoor, B., et al., Illness perceptions are associated with quality of life in patients with fibrous dysplasia. Calcified tissue international, 2018. 102(1): p. 23-31. [DOI:10.1007/s00223-017-0329-5]
18. Reavell, J., et al., Effectiveness of cognitive behavioral therapy for depression and anxiety in patients with cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Psychosomatic medicine, 2018. 80(8): p. 742-53. [DOI:10.1097/PSY.0000000000000626]
19. Miller, K.J., et al., Effect of a computerized brain exercise program on cognitive performance in older adults. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 2013. 21(7): p. 655-63. [DOI:10.1016/j.jagp.2013.01.077]
20. Stuss, D.T., Functions of the frontal lobes: relation to executive functions. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 2011. 17(5): p. 759. [DOI:10.1017/S1355617711000695]
21. Hunnicutt-Ferguson, K., D. Hoxha, and J. Gollan, Exploring sudden gains in behavioral activation therapy for major depressive disorder. Behaviour Research and Therapy, 2012. 50(3): p. 223-30. [DOI:10.1016/j.brat.2012.01.005]
22. Saatchi, M., M. Askarian, and L. Pashai, Psychological tests 2. 2019, Tehran: Virayesh.
23. Kanter, J.W., A.M. Busch, and L.C. Rusch, Behavioral activation: Distinctive features. 2009: Routledge. [DOI:10.4324/9780203876060]
24. Bond, F.W. and D.W. Hays, Handbook of brief cognitive behaviour therapy. 2005: John Wiley & Sons.
25. Delis, D.C., et al., Reliability and validity of the Delis-Kaplan Executive Function System: an update. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 2004. 10(2): p. 301. [DOI:10.1017/S1355617704102191]
26. Ghawami, H., et al., Cross-cultural adaptation of executive function tests for assessments of traumatic brain injury patients in southeast Iran1. Psicología Conductual, 2016. 24(3): p. 513. [DOI:10.1080/23279095.2016.1157078]
27. AnsarHosain, S., et al., Effectiveness of behavioral activation treatment on asymmetry of alpha EEG in frontal lobe, cognitive flexibility and selective attention in patients suffering from depressive disorder. Thought & Behavior in Clinical Psychology 2018. 12(48): p. 67-76.
28. Dichter, G.S., J.N. Felder, and M.J. Smoski, Affective context interferes with cognitive control in unipolar depression: an fMRI investigation. Journal of affective disorders, 2009. 114(1-3): p. 131-42. [DOI:10.1016/j.jad.2008.06.027]
29. Leahy, R.L., S.J. Holland, and L.K. McGinn, Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. 2011: Guilford press.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها