:: دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) ::
دوره 9 شماره 1 صفحات 78-68 برگشت به فهرست نسخه ها
(قصد –بستگی) و (حس عاملیت) پی‌آمدهای دیداری
فاطمه انصاری نژاد، علیرضا مرادی*، رضا خسروآبادی، علی فتحی آشتیانی
گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، moradi@khu.ac.ir
چکیده:   (1698 مشاهده)
مقدمه: فاصله بین یک عمل ارادی و پی‌آمد ناشی از آن، کوتاه‏تر از فاصله بین یک عمل غیرارادیِ مشابه با پی‌آمدش، ادراک می‌شود. این سوگیری در ادراک زمانی که احتمالا با «حسِ عاملیت» مرتبط است را معمولا قصد- بستگی (IB) می‌نامند. در پژوهش حاضر به بررسی اثرِ قصد- بستگی بینِ یک عملِ ارادی و پی‌آمدِ دیداری آن (یعنی تغییر رنگ به چهار رنگِ قرمز، سبز، آبی و زرد) پرداختیم. علاوه بر آن، قصد- بستگی‌های حاصل از این رنگ‌های مختلف را مقایسه کردیم. مواد و روش‏ ها: ۱۹ آزمودنی راست- دست (۱۴ زن و ۵ مرد) در دو مرحله خط پایه و آزمایش شرکت داده شدند. شرکت کننده‏ ها می‏ بایست دکمه ‏ای را فشار دهند و با تغییر رنگ روبرو شوند، آنگاه زمان ادراک آن‏ ها را با توجه به ساعت لیبت گزارش دهند. این داده‌ها با داده‌های خطِ پایه (فشار دادنِ دکمه بدون تغییر رنگ و تغییر رنگ بدون فشار دادن دکمه) مقایسه شدند. برای سنجش قصد- بستگی پی آمد دیداری تغییرات جدیدی در ساعت لیبت اعمال کردیم. یافته ‏ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که قصد- بستگی جامع (مجموع قصد- بستگی عمل و رنگ) در حالتِ کلی و به تفکیک رنگ‌ها بطور معناداری اتفاق افتاده‌اند. با وجود معنادار نشدنِ قصد- بستگی عمل، قصد- بستگیِ رنگ به‏ طور کلی و به تفکیک ۴ رنگ معنادار بودند. از سوی دیگر بینِ قصد- بستگیِ عمل با پی‌آمد رنگ آبی با قصد- بستگیِ عمل با پی‌آمدِ سبز و زرد تفاوتِ معنادار مشاهده شد. در سایر موارد بین قصد- بستگی‌های رنگ‌های مختلف هیچگونه تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه‏ گیری: با ایجاد نوآوری در ساعت لیبت توانستیم قصد- بستگیِ پی‌آمدِ دیداری در سطحِ ۴ رنگ مختلف را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های پیشین و همچنین با دیدگاه گذشته‌نگر در پدیده قصد- بستگی همسو است.
واژه‌های کلیدی: قصد، ادراک زمان، رنگ
متن کامل [PDF 2002 kb]   (492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم اعصاب شناختی
فهرست منابع
1. Haggard P, Clark S, Kalogeras J. Voluntary action and conscious awareness. Nature Neuroscience. 2002; 5(4): 3825. [DOI:10.1038/nn827]
2. Haggard P. Human volition: towards a neuroscience of will. Nature Reviews Neuroscience. 2008; 9(12): 934-46. [DOI:10.1038/nrn2497]
3. Walsh E, Haggard P. Action, prediction, and temporal awareness. Acta psychologica. 2013; 142(2): 220-9. [DOI:10.1016/j.actpsy.2012.11.014]
4. Haggard P, Aschersleben G, Gehrke J, Prinz W. Action, binding and awareness. Common mechanisms in perception and action: Oxford University Press; 2002. p. 266-85.
5. Moore J, Haggard P. Awareness of action: Inference and prediction. Consciousness and cognition. 2008; 17(1): 13644. [DOI:10.1016/j.concog.2006.12.004]
6. Moore JW, Obhi SS. Intentional binding and the sense of agency: a review. Consciousness and cognition. 2012; 21(1): 546-61. [DOI:10.1016/j.concog.2011.12.002]
7. Buehner MJ, Humphreys GR. Causal Binding of Actions to Their Effects. Psychological Science. 2009; 20(10): 1221-8. [DOI:10.1111/j.1467-9280.2009.02435.x]
8. Yoshie M, Haggard P. Negative emotional outcomes attenuate sense of agency over voluntary actions. Current Biology. 2013; 23(20): 2028-32. [DOI:10.1016/j.cub.2013.08.034]
9. Christensen J, Yoshie M, Di Costa S, Haggard P. Emotional valence, sense of agency and responsibility: A study using intentional binding. Consciousness and cognition. 2016; 43: 1-10. [DOI:10.1016/j.concog.2016.02.016]
10. Libert B, Gleason C, Wright E, Pearl D. Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). Brain. 1983; 106: 623-42. [DOI:10.1093/brain/106.3.623]
11. Libet B, Wright Jr EW, Gleason CA. Preparation-or intention-to-act, in relation to pre-event potentials recorded at the vertex. Electroencephalography and clinical Neurophysiology. 1983; 56(4): 367-72. [DOI:10.1016/0013-4694(83)90262-6]
12. Libet B. Theory and evidence relating cerebral processes to conscious will. Behavioral and Brain Sciences. 1985; 8(4): 558-66. [DOI:10.1017/S0140525X00045155]
13. Obhi SS, Hall P. Sense of agency and intentional binding in joint action. Experimental brain research. 2011; 211(3-4): 655. [DOI:10.1007/s00221-011-2675-2]
14. Kornhuber HH, Deecke L. Hirnpotentialänderungen bei Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspotential und reafferente Potentiale. Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. 1965; 284(1): 1-17. [DOI:10.1007/BF00412364]
15. Deecke L, Grözinger B, Kornhuber H. Voluntary finger movement in man: Cerebral potentials and theory. Biological cybernetics. 1976; 23(2): 99-119. [DOI:10.1007/BF00336013]
16. Wen W, Yamashita A, Asama H. The influence of action-outcome delay and arousal on sense of agency and the intentional binding effect. Consciousness and cognition. 2015; 36: 87-95. [DOI:10.1016/j.concog.2015.06.004]
17. Valdez P, Mehrabian A. Effects of color on emotions. Journal of experimental psychology: General. 1994; 123(4): 394. [DOI:10.1037/0096-3445.123.4.394]
18. Moore JW, Haggard P. Intentional binding and higher order agency experience. Consciousness and cognition. 2010; 19(1): 490-1. [DOI:10.1016/j.concog.2009.11.007]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها