:: جلد 3 - ضميمه تابستان مجله شفاي خاتم 1 - ::
دوره 3 - ضميمه تابستان مجله شفاي خاتم 1 - صفحات 53-62 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر درمان بیمار محور در یک مرکز درمان ناباروری
احمد وثوق تقی دیزج، اکرم بنی اسدی*، زهرا عزآبادی، بهناز کرمانی
گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، negbaniasadi@gmail.com
چکیده:   (1481 مشاهده)

مقدمه: درمان بیمار محور میزان تعامل بین پزشکان و بیمار است که نیاز به دید و درکی از بیمار به­عنوان یک انسان علاوه بر بیماری دارد. از آنجایی که هدف از ایجاد سیستم­های مدیریت کیفیت، پاسخگویی، شفافیت و عدالت است، این مطالعه به­منظور بررسی تأثیر سیستم مدیریت کیفیت در درمان بیمار محور انجام شد. مواد و روش­ها: جامعۀ مورد مطالعه شامل تمام بیماران در مرکز درمان ناباروری با حجم نمونۀ 384 نفر به واسطۀ روش مورگان به دست آمد. پرسشنامۀ تأیید شدۀ درمان بیمار محور -ناباروری با 45 سؤال در 8 بعد، دسترسی (2 سؤال)، اطلاعات و توضیحات (12 سؤال)، مهارت­های ارتباطی کارکنان (6 سؤال)، مشارکت در درمان (3 سؤال)، احترام به ارزش ها و نیازها (6 سؤال)، مدت درمان (6 سؤال)، کارکنان واجد شرایط (6 سؤال) و سازماندهی مراقبت (4 سؤال) اندازه­گیری شد. بعد از استقرار سیستم مدیریت کیفیت، همان پرسشنامه دوباره استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری در هیچ یک از ابعاد درمان بیمار محور قبل و بعد از استقرار سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد. نتیجه­گیری: سیستم مدیریت کیفیت در درمان بیمار محور موثر نیست و باید در کنار سایر مدل­های کیفیت استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: حوزۀ مدیریت کیفیت، ارزیابی فرایند و نتایج (مراقبت‌های بهداشتی)، ناباروری
متن کامل [PDF 1118 kb]   (1199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسیXML   English Abstract   Printجلد 3 - ضميمه تابستان مجله شفاي خاتم 1 - برگشت به فهرست نسخه ها