مجله علوم اعصاب شفای خاتم- اهداف و زمینه‌ها
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم با صاحب امتیازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران، مقالاتی را در حوزه‏ های مختلف نوروساینس از جمله نورولوژی، نوروفارماکولوژی، نوروفیزیولوژی، نوروپاتولوژی، نوروفیزیوپاتولوژی، روانشناسی، روانپزشکی، نورواپیدمیولوژی، جراحی مغز و اعصاب، نورورادیولوژی، نوروایمونولوژی، نوروبیولوژی مولکولی، نوروآناتومی، نوروژنتیک و بیوانفورماتیک در علوم اعصاب به زبان فارسی با چکیده فارسی و انگلیسی منتشر می نماید.

هدف این مجله کمک به ارتقاء جایگاه علمی و کاربردی "علوم اعصاب" در کشور می باشد.

با توجه به اینکه در تمامی کشورها مجلاتی به زبان مادری در نمایه های بین المللی معرفی شده است، با هدف ارج نهادن به زبان فارسی و حفظ واژگان فارسی در بین زبان های علمی جهان این مجله شروع به کار کرده است تا در آینده ای نزدیک به صورت فارسی در سایر نمایه های بین المللی به آن اشاره گردد.

ما از تمام مقالات با ارزش پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش مورد و نامه به سردبیر که بتواند راهگشا در علوم اعصاب باشد، استقبال می کنیم.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find-1.42.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب