مجله علوم اعصاب شفای خاتم- هیات تحریریه
ارکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول

دکتر هادی کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران، رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

سردبیر

پروفسور علی گرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه مونستر آلمان، مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

مدیر اجرایی

پیر حسین کولیوند

معاون پشتیبانی و منابع انسانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمد جواد اسلامی زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

eslamizademj@gmail.com

دکتر نیما اطمینان

دانشگاه دوسلدورف آلمان

etminan@uni-duesseldorf.de

پروفسور محسن بازرگان

دانشگاه UCLA آمریکا

mohsenbazargan@cdrewu.edu

دکتر شهرزاد بازرگان

دانشگاه UCLA آمریکا

shahrzadbazargan@cdrewu.edu

دکتر شیما پژوهی نیا

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

sh.pajouhinia@yahoo.com

دکتر منصوره تقا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

toghae@tums.ac.ir

دکتر مریم جعفریان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

jafarian.m۳۴@gmail.com

دکتر محمود حسینی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hosseiniM@mums.ac.ir

دکتر مریم خالقی قدیری

دانشگاه مونستر آلمان

maryam.khaleghighadiri@ukmuenster.de

دکتر حامد خردمند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  kheradmandh@mums.ac.ir

دکتر سیامک دانش

دانشگاه ویتن آلمان

 Gholamreza.Danesh@uni-we.de

دکتر طاهر درودی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

doroudi@gmail.com

دکتر سوده رازقی جهرمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

soodeh_r@yahoo.com

دکتر وفا رحیمی موقر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 v_rahimi@tums.ac.ir

دکتر سجاد سحاب نگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sahabsajad@yahoo.com

دکتر سهیل سعادت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

soheil.saadat@gmail.com

دکتر صادق شیریان

دانشگاه شهر کرد

Shirian۸۵@gmail.com

دکتر مهسا سعادتی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 mahsa.saadati@gmail.com

دکتر داوود صبور

دانشگاه کلن آلمان

dsabour@uni-koeln.de

دکتر مریم صفاهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

maryamsafahani@yahoo.com

دکتر هادی علیقلی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

hadialigholi@yahoo.com

دکتر امیر قائمی

انیستیتو پاستور ایران

ghaem_amir@yahoo.com

دکتر مژده قبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ghabaeem@tums.ac.ir

دکتر رضا قدیر پور

دانشگاه پارما ایتالیا

reza.ghadirpour@asmn.re.it

دکتر فریبا کریم زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

fariba_karimzade@yahoo.com

دکتر هادی کاظمی

دانشگاه شاهد

hadikazemi۱@yahoo.com

دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

modarres.mousavi@gmail.com

دکتر محمد جواد میرزاییان

دانشگاه هانوفر آلمان

mirzayan@hotmail.com

پروفسور محسن مهاجر

دانشگاه فرایبورگ آلمان

 mohsen.mohadjer@gmail.com

دکتر فرشید نوربخش

دانشگاه علوم پزشکی تهران

f-noorbakhsh@tums.ac.ir

مدیران داخلی

دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

modarres.mousavi@gmail.com

لیلا بیان

 leila.bayan@gmail.com

ویراستاران علمی

 دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

زهرا آیینی

فاطمه علی‌پور

دکتر الهام محمدزاده

ویراستاران ادبی

لیلا بیان

آرزو اسحق آبادی

زهرا آیینی

کمیته اجرایی

صدیقه قاسمی

مدیر وب سایت

فاطمه علی پور

طراحان گرافیک

آرزو اسحق آبادی

زهرا آیینی

طراح جلد

حسن حسینی روندی

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب