:: دوره 9، شماره 2 - ( بهار 1400 ) ::
دوره 9 شماره 2 صفحات 91-99 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپ
مهدی افضلی نیا، ایمان الله بیگدلی*، جواد صالحی فدردی
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، ibigdeli@um.ac.ir
چکیده:   (203 مشاهده)
مقدمه: یکی از مجادلات چالش برانگیز عمده در علوم شناختی نقش توجه در آگاهی است. اعتقاد کلی بر این است که توجه برای آگاهی ضرروری است. با این وجود، برخی پژوهش‌ها در موقعیت‌هایی مانند حافظه حسی نشان داده‌اند که آگاهی بدون توجه رخ می‌دهد. در پژوهش‌های پیشین، استفاده از تکالیف دوگانه حافظه حسی که در آن‌ها برای بررسی آگاهی در تکلیف مرکزی، توجه به صورت مکانی به تکلیف جانبی منحرف شده است، مشکل انتظارات و دانش پیشین در ادراک محرک را ایجاد کرده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپ بود. مواد و روش‌ها: 30 نفر شرکت‌کننده به شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه و به صورت تصادفی در دو گروه گزارش ناقص و گزارش کامل انتخاب شدند. یافته‌ها: شرکت‌کنندگان به صورت معنی‌داری پاسخ‌های صحیح بیشتری در گروه گزارش ناقص، نسبت به گروه گزارش کامل در هر دو شرایط همخوان و ناهمخوان داشتند. این نشان می‌دهد که سوگیری توجه به پردازش واژه در شرایط ناهمخوان، پاسخ‌های صحیح را نسبت به موقعیت همخوان کاهش نداد. نتیجه‌گیری: توجه برای آگاهی در حافظه حسی ضروری نیست.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، توجه، حافظه کوتاه مدت
متن کامل [PDF 719 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم اعصاب شناختی
فهرست منابع
1. Posner M. Attentional networks and consciousness. Frontiers in psychology. 2012; 3: 64. [DOI:10.3389/fpsyg.2012.00064]
2. Block N. Consciousness, accessibility, and the mesh between psychology and neuroscience. Behavioral and brain sciences. 2007; 30(5-6): 481-99. [DOI:10.1017/S0140525X07002786]
3. O'Regan JK, Noë A. A sensorimotor account of vision and visual consciousness. Behavioral and brain sciences. 2001; 24(5): 939-73. [DOI:10.1017/S0140525X01000115]
4. Jackendoff R. How language helps us think. Pragmatics & Cognition. 1996; 4(1): 1-34. [DOI:10.1075/pc.4.1.03jac]
5. Marchetti G. Against the view that consciousness and attention are fully dissociable. Frontiers in psychology. 2012; 3: 36. [DOI:10.3389/fpsyg.2012.00036]
6. Cohen MA, Dennett DC. Consciousness cannot be separated from function. Trends in cognitive sciences. 2011; 15(8): 358-64. [DOI:10.1016/j.tics.2011.06.008]
7. Mack A, Rock I. Inattentional blindness (Vol. 33). Cambridge, MA: MITpress. 1998. [DOI:10.7551/mitpress/3707.001.0001]
8. Koch C, Tsuchiya N. Attention and consciousness: two distinct brain processes. Trends Cogn Sci. 2007; 11(1): 16-22. [DOI:10.1016/j.tics.2006.10.012]
9. Koch C, Tsuchiya N. Attention and consciousness: related yet different. Trends in cognitive sciences. 2012; 16(2): 103-5. [DOI:10.1016/j.tics.2011.11.012]
10. Tsuchiya N, Koch C. The relationship between consciousness and top-down attention. The Neurology of Conciousness: Elsevier; 2016. p. 71-91.f [DOI:10.1016/B978-0-12-800948-2.00005-4]
11. Van Boxtel JJ, Tsuchiya N, Koch C. Consciousness and attention: on sufficiency and necessity. Frontiers in Psychology. 2010; 1: 217. [DOI:10.3389/fpsyg.2010.00217]
12. Lamme VA. How neuroscience will change our view on consciousness. Cognitive Neuroscience. 2010; 1(3): 204-20. [DOI:10.1080/17588921003731586]
13. Clarke J, Mack A. Iconic memory for the gist of natural scenes. Consciousness and cognition. 2014; 30: 256-65. [DOI:10.1016/j.concog.2014.09.015]
14. Sperling G. The information available in brief visual presentations. Psychological monographs: General and applied. 1960; 74(11): 1. [DOI:10.1037/h0093759]
15. Block N. Perceptual consciousness overflows cognitive access. Trends in cognitive sciences. 2011; 15(12): 567-75. [DOI:10.1016/j.tics.2011.11.001]
16. Mack A, Erol M, Clarke J. Iconic memory is not a case of attention-free awareness. Consciousness and cognition. 2015; 33: 291-9. [DOI:10.1016/j.concog.2014.12.016]
17. Mack A, Erol M, Clarke J. When expectation confounds iconic memory: A reply to Bachmann and Aru. 2017. [DOI:10.1016/j.concog.2016.10.004]
18. Mack A, Clarke J, Erol M. Attention, expectation and iconic memory: A reply to Aru and Bachmann (2017). 2018. [DOI:10.1016/j.concog.2017.10.001]
19. Mack A, Clarke J, Erol M. Reply to Bachmann and Aru. Consciousness and cognition. 2015; 35: 156-7. [DOI:10.1016/j.concog.2015.05.009]
20. Aru J, Bachmann T. Expectation creates something out of nothing: The role of attention in iconic memory reconsidered. Consciousness and cognition. 2017; 53: 203-10. [DOI:10.1016/j.concog.2017.06.017]
21. Bachmann T, Aru J. Comments on how Mack et al. see iconic memory. 2015. [DOI:10.1016/j.concog.2015.03.014]
22. MacLeod CM. Half a century of research on the Stroop effect: an integrative review. Psychological bulletin. 1991; 109(2): 163. [DOI:10.1037/0033-2909.109.2.163]
23. MacLeod CM. The Stroop task: The" gold standard" of attentional measures. Journal of Experimental Psychology: General. 1992; 121(1): 12. [DOI:10.1037/0096-3445.121.1.12]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها