مجله علوم اعصاب شفای خاتم- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: تهران خیابان ولیعصر پایین تر از تقاطع نیایش خیابان شهید رشید یاسمی بیمارستان خاتم الانبیا آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا - دفتر مجله علمی-پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم

لطفاً جهت دریافت پاسخ سؤالات خود از طریق پست الکترونیکی اقدام فرمائید. 

پست الکترونیکی: infoshefayekhatam.ir - shefayekhatamgmail.com

تلفن (جهت تماس‌های ضروری): 83554911

تلفکس: 83553920

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find-1.57.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب