[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) ::
دوره 6 شماره 4 صفحات 14-23 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوژنیک عصاره هیدروالکلی هلیله کابلی بر روی رده سلولی گلیوبلاستوما
امیررضا افشاری، مصطفی کریمی روشن، محمد سوختانلو، وحیدرضا عسکری، حمید ملازاده، محمد جلیلی نیک، امیرعلی جهانی یزدی، فاطمه آریا کیا، سید هادی موسوی*
الف. مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ب. مرکز تحقیقات سم‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، Mousavih@mums.ac.ir
چکیده:   (3132 مشاهده)
مقدمه: گلیوبلاستوما مولتی‌فرم شایع‌ترین گروه از تومورهای مغزی اولیه است. هلیله کابلی به طور سنتی برای خواص ضد سرطانی، ملین، دیورتیک و آنتی اکسیدانی استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره الکلی هلیله کابلی بر روی رده سلولی گلیوبلاستوما مولتی‌فرم بود. مواد و روش‌ها: سمّیت سلولی به روش زنده‌مانی سلولی و گونه‌های فعال اکسیژن درون سلولی با استفاده از رنگ 2chr('39') و 7chr('39')- دی کلرو فلورسئین دی استات اندازه‌گیری شد. به علاوه سلول‌های آپوپتوزی با رنگ‌آمیزی آپوپتوز اولیه Annexin V-FITC تشخیص داده شدند. یافته‌ها: عصاره الکلی هلیله کابلی زنده‌مانی سلول‌های گلیوبلاستوما مولتی‌فرم را به صورت وابسته به غلظت کاهش داد. کمترین غلظت مهاری به ترتیب 145/3 و 192/3 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای 24 و 48 ساعت بود. گونه‌های فعال اکسیژنی در 2 و 6 ساعت پس از درمان در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت. همچنین القای آپوپتوز در 24 ساعت اول رخ داد. نتیجه‌گیری: عصاره الکلی هلیله کابلی با افزایش گونه‌های رادیکال آزاد اکسیژن باعث از بین رفتن سلول‌های سرطانی و القای آپوپتوز در رده سلول گلیوبلاستوما می‌شود. به نظر می‌رسد که عصاره الکلی هلیله کابلی دارای پتانسیل استفاده به‌عنوان داروی کمکی برای درمان گلیوبلاستوما است.
واژه‌های کلیدی: نئوپلاسم‌ها، نئوپلاسم‌های مغزی، گلیوبلاستوما، آپوپتوز
متن کامل [PDF 1521 kb]   (1479 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Wang X, Qiu Y, Yu Q, Li H, Chen X, Li M, et al. Enhanced glioma therapy by synergistic inhibition of autophagy and tyrosine kinase activity. Int J Pharm. 2018;536(1):1-10. [DOI:10.1016/j.ijpharm.2017.09.007]
2. Anjum K, Shagufta BI, Abbas SQ, Patel S, Khan I, Shah SAA, et al. Current status and future therapeutic perspectives of glioblastoma multiforme (GBM) therapy: A review. Biomed Pharmacother. 2017;92:681-9. [DOI:10.1016/j.biopha.2017.05.125]
3. Yan Y-Y, Bai J-P, Xie Y, Yu J-Z, Ma C-G. The triterpenoid pristimerin induces U87 glioma cell apoptosis through reactive oxygen species-mediated mitochondrial dysfunction. Oncol Lett. 2013;5(1):242-8 [DOI:10.3892/ol.2012.982]
4. Wang X, Jia Y, Wang P, Liu Q, Zheng H. Current status and future perspectives of sonodynamic therapy in glioma treatment. Ultrasonics Sonochemistry. 2017; 37: 592-9. [DOI:10.1016/j.ultsonch.2017.02.020]
5. Mann J. Natural products in cancer chemotherapy: past, present and future. Nat Rev Cancer. 2002;2(2):143-8. [DOI:10.1038/nrc723]
6. Mahdian D, Shafiee-Nick R, Mousavi SH. Different effects of adenylyl cyclase activators and phosphodiesterasesinhibitors on cervical cancer (HeLa) and breast cancer (MCF-7) cells proliferation. Toxicol Mech Methods. 2014;24(4):307-14. [DOI:10.3109/15376516.2014.898354]
7. Sadeghnia HR, Ghorbani Hesari T, Mortazavian SM, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A. Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity on chicken chorioallantoic membrane. Biomed Res Int. 2014;2014.
8. Tayarani-Najarani Z, Asili J, Parsaee H, Mousavi SH, Mashhadian NV, Mirzaee A, et al. Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cells. Rev Bras Farmacogn. 2012;22(2):268-76. [DOI:10.1590/S0102-695X2011005000161]
9. Cheng H-Y, Lin T-C, Yu K-H, Yang C-M, Lin C-C. Antioxidant and free radical scavenging activities of terminalia chebula. Biol Pharm Bull. 2003;26(9):1331-5. [DOI:10.1248/bpb.26.1331]
10. Kumar R, Arora R, Agarwal A, Gupta Y. Protective effect of terminalia chebula against seizures, seizure-induced cognitive impairment and oxidative stress in experimental models of seizures in rats. J Ethnopharmacol. 2018; 215: 124-31. [DOI:10.1016/j.jep.2017.12.008]
11. Naik G, Priyadarsini K, Naik D, Gangabhagirathi R, Mohan H. Studies on the aqueous extract of terminalia chebula as a potent antioxidant and a probable radioprotector. Phytomedicine. 2004;11(6):530-8. [DOI:10.1016/j.phymed.2003.08.001]
12. Ahn M-J, KimCY, Lee JS, Kim TG, Kim SH, Lee C-K, et al. Inhibition of HIV-1 integrase by galloyl glucoses from Terminalia chebula and flavonol glycoside gallates from euphorbia pekinensis. Planta Medica. 2002;68(05):457-9. [DOI:10.1055/s-2002-32070]
13. Badmaev V, Nowakowski M. Protection ofepithelial cells against influenza a virus by a plant derived biological response modifier Ledretan‐96. Phytother Res. 2000;14(4):245-9. https://doi.org/10.1002/1099-1573(200006)14:4<245::AID-PTR571>3.0.CO;2-O [DOI:10.1002/1099-1573(200006)14:43.0.CO;2-O]
14. Dutta B, Rahman I, Das T. Antifungal activity of Indian plant extracts: antimyzetische Aktivität indischerPflanzenextrakte. Mycoses. 1998;41(11‐12):535-6. [DOI:10.1111/j.1439-0507.1998.tb00718.x]
15. Saleem A, Husheem M, Härkönen P, Pihlaja K. Inhibition of cancer cell growth by crude extract and the phenolics of terminalia chebula retz. fruit. J Ethnopharmacol. 2002;81(3):327-36. [DOI:10.1016/S0378-8741(02)00099-5]
16. Sabu M, Kuttan R. Anti-diabetic activity of medicinal plants and its relationship with their antioxidant property. J Ethnopharmacol. 2002;81(2):155-60. [DOI:10.1016/S0378-8741(02)00034-X]
17. Afshari AR, Sadeghnia HR, Mollazadeh H. A review on potential mechanisms of terminalia chebula in Alzheimer's disease. Adv Pharmacol Sci. 2016;2016.
18. Sadeghnia HR, Jamshidi R, Afshari AR, Mollazadeh H, Forouzanfar F, Rakhshandeh H. Terminalia chebula attenuates quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell death. Mult Scler Relat Disord. 2017;14:60-7. [DOI:10.1016/j.msard.2017.03.012]
19. Jinukuti MG, Giri A. Anticancer activity of acetone and methanol extracts of terminalia chebulaRetz and withania somnifera (Linn.) dunal on HeLa cell line.Annals of Phytomedicine. 2015; 4(2): 88-92.
20. Pettit GR, Hoard MS, Doubek DL, Schmidt JM, Pettit RK, Tackett LP, et al. Antineoplastic agents 338. the cancer cell growth inhibitory. constituents of terminalia arjuna (combretaceae). J Ethnopharmacol. 1996;53(2):57-63. [DOI:10.1016/S0378-8741(96)01421-3]
21. Wang L-M, Xie K-P, Huo H-N, Shang F, Zou W, XieM-J. Luteolin inhibits proliferation induced by IGF-1 pathway dependent ERα in human breast cancer MCF-7 cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(4):1431-7. [DOI:10.7314/APJCP.2012.13.4.1431]
22. Gerlier D, Thomasset N. Use of MTT colorimetric assay to measure cell activation. J Immunol Methods. 1986;94(1-2):57-63. [DOI:10.1016/0022-1759(86)90215-2]
23. Yuan R, Hou Y, Sun W, Yu J, Liu X, Niu Y, et al. Natural products to prevent drug resistance in cancer chemotherapy: a review. Ann N Y Acad Sci. 2017;1401(1):19-27. [DOI:10.1111/nyas.13387]
24. Sharifi AM, Mousavi SH, Larijani B. Study of interaction between nitric oxide and ACE activity in STZ-induced diabetic rats: role of insulin. Pharmacol Res. 2004;50(3):261-6. [DOI:10.1016/j.phrs.2004.02.009]
25. Boroushaki MT, Mollazadeh H, Afshari AR. Pomegranate seed oil: a comprehensive review on its therapeutic effects. Int J Pharm Sci Res. 2016;7(2):430.
26. Mollazadeh H, Boroushaki MT, Soukhtanloo M, Afshari AR, Vahedi MM. Effects of pomegranate seed oil on oxidant/antioxidant balance in heart and kidney homogenates and mitochondria of diabetic rats and high glucose-treated H9c2 cell line. Avicenna J Phytomed. 2017; 7(4): 317-33.
27. Mousavi SH, Moallem SA, Mehri S, Shahsavand S, Nassirli H, Malaekeh-Nikouei B. Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal form. Pharm Biol. 2011;49(10):1039-45. [DOI:10.3109/13880209.2011.563315]
28. Smith-Warner SA, Elmer PJ, Tharp TM, Fosdick L, Randall B, Gross M, et al. Increasing vegetable and fruit intake: randomized intervention and monitoring in an at-risk population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2000;9(3):307-17
29. Tayarani-Najaran Z, Emami SA, Asili J, Mirzaei A, Mousavi SH. Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties ofScutellaria litwinowii root extract on cancer cell lines. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011.
30. Yadav R, Agarwala M. Phytochemical analysis of some medicinal plants. J Phycol. 2011;3(12): 10-4.
31. Lee S-H, Ryu SY, Choi SU, Lee CO, No Z, Kim S-K, et al. Hydrolysable tannins and related compound having cytotoxic activity from the fruits of Terminalia chebula. Archives of Pharmacal Research. 1995;18(2):118-20. [DOI:10.1007/BF02979144]
32. Reddy DB, Reddy T, Jyotsna G, Sharan S, Priya N, Lakshmipathi V, et al. Chebulagic acid, a COX–LOX dual inhibitor isolated from the fruits of Terminalia chebula Retz., induces apoptosis in COLO-205 cell line. J Ethnopharmacol. 2009;124(3):506-12. [DOI:10.1016/j.jep.2009.05.022]
33. Kumar N, Gangappa D, Gupta G, Karnati R. Chebulagic acid from Terminalia chebula causes G1 arrest, inhibits NFκB and induces apoptosis in retinoblastoma cells. BMC Complement Altern Med. 2014; 14:319. doi: 10.1186/1472-6882-14-319. [DOI:10.1186/1472-6882-14-319]
34. Nair V, Singh S, Gupta YK. Anti‐arthritic and disease modifying activity of Terminalia chebula Retz. in experimental models. J Pharm Pharmacol. 2010;62(12):1801-6. [DOI:10.1111/j.2042-7158.2010.01193.x]
35. Bag A, Kumar Bhattacharyya S, Kumar Pal N, Ranjan Chattopadhyay R. Anti-inflammatory, anti-lipid peroxidative, antioxidant and membrane stabilizing activities of hydroalcoholic extract of Terminalia chebula fruits. Pharm Biol. 2013;51(12):1515-20. [DOI:10.3109/13880209.2013.799709]
36. Hazra B, Sarkar R, Biswas S, Mandal N. Comparative study of the antioxidant and reactive oxygen species scavenging properties in the extracts of the fruits of Terminalia chebula, Terminalia belerica and Emblica officinalis. BMC Complement Altern Med. 2010; 10:20. doi: 10.1186/1472-6882-10-20. [DOI:10.1186/1472-6882-10-20]
37. Chang CL, Lin CS. Phytochemical composition, antioxidant activity, and neuroprotective effect of Terminalia chebula Retzius extracts. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012.
38. Sharma A, Kaur M, Katnoria J, Nagpal A. Polyphenols in food: cancer prevention and apoptosis induction. Curr Med Chem. 2017. doi: 10.2174/0929867324666171006144208. [DOI:10.2174/0929867324666171006144208]
39. Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Hersey P. Apoptosis: from signalling pathways to therapeutic tools. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2008;11(3):121-42.
40. Parsaee H, Asili J, Mousavi SH, Soofi H, Emami SA, Tayarani-Najaran Z. Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell line. Iran J Pharm Res. 2013;12(1):75-83.
41. Kim Mj, Kim Dh, Lee Kw, Yoon Dy, Surh Yj. Jaceosidin induces apoptosis in ras‐transformed human breast epithelial cells through generation of reactive oxygen species. Ann N Y Acad Sci. 2007;1095(1):483-95. [DOI:10.1196/annals.1397.052]
42. Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Role of caspases and bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food Chem Toxicol. 2009;47(8):1909-13. [DOI:10.1016/j.fct.2009.05.017]
43. Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. Direct toxicity of rose bengal in MCF-7 cell line: role of apoptosis. Food Chem Toxicol. 2009;47(4):855-9. [DOI:10.1016/j.fct.2009.01.018]XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Afshari A R, Karimi Roshan M, Soukhtanloo M, Askari V R, Mollazadeh H, Jalili Nik M, et al . Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of Terminalia Chebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell Line. Shefaye Khatam. 2018; 6 (4) :14-23
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1824-fa.html

افشاری امیررضا، کریمی روشن مصطفی، سوختانلو محمد، عسکری وحیدرضا، ملازاده حمید، جلیلی نیک محمد، و همکاران.. بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوژنیک عصاره هیدروالکلی هلیله کابلی بر روی رده سلولی گلیوبلاستوما . مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1397; 6 (4) :14-23

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1824-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212