[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 صفحات 50-42 برگشت به فهرست نسخه ها
موقعیت‌یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی
داود ساده*، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده
دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران ، d.sadeh@qiau.ac.ir
چکیده:   (2745 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عصبی مسئولیت اجتماعی برند بر رفتار مصرف‌کنندگان بود. در نسخه سوم بازاریابی توجه به روح انسانی و مسئولیت آن به‌عنوان یک راهبرد رقابتی مطرح گردیده است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق اکتشافی -آزمایشگاهی می‌باشد. ابزارهای الکتروانسفالوگرافی برای ثبت سیگنال‌های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless استفاده شدند (شرکت ایموتیو). پس از پاکسازی سیگنال‌ها از طریق تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل با کمک نرم‌افزار EEGLAB و استفاده از الگوریتم LORETA، فعالیت‌های مغز موقعیت‌یابی شد. مطالعه بر روی جامعه مصرف‌کنندگان یک رایحه انجام شد. یک تبلیغ با ماهیت مسئولیت اجتماعی برند به گروه تجربی نشان داده شد. مصرف‌کنندگان برند به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. این گروه از مسئولیت اجتماعی آگاه نبود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه تجربی نیمکره چپ بیشتر فعال بود در حالی که مناطق مختلفی در نیمکره راست در گروه کنترل فعال بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که رفتار ناشی از محرک‌های حسی است که منجر به فعالیت هر دو سمت چپ و راست مغز می‌شود. موقعیت‌یابی فعالیت مغز (چپ یا راست) را می‌توان به نفع یک برند با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی‌اش تعیین نمود.
واژه‌های کلیدی: رفتار مصرف‌کنندگان، الکتروانسفالوگرافی، مسئولیت اجتماعی
متن کامل [PDF 879 kb]   (1289 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Kalgotra P, Sharda R, Chakraborty G. Association Mining of the Brain Data: An EEG Study. 2014; 1-6. [DOI:10.2139/ssrn.2535581]
2. Anderson JR. Cognitive science series. The architecture of cognition. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 1983.
3. Collins AM, Loftus EF. A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological Review. 1975; 82(6): 407-28. [DOI:10.1037/0033-295X.82.6.407]
4. Keller KL. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing. 1993; 57(1): 1-22. [DOI:10.1177/002224299305700101]
5. Schnittka O, Sattler H, Zenker S. Advanced brand concept maps: a new approach for evaluating the favorability of brand association networks. International Journal of Research in Marketing. 2012; 29(3): 265-74. [DOI:10.1016/j.ijresmar.2012.04.002]
6. Dick A, Chakravarti D, Biehal G. Memory-based inferences during consumer choice. Journal of Consumer Research. 1990; 17(1): 82-93. [DOI:10.1086/208539]
7. Luchs MG, Naylor RW, Irwin JR, Raghunathan R. The sustainability liability: potential negative effects of ethicality on product preference. Journal of Marketing. 2010; 74(5): 18-31. [DOI:10.1509/jmkg.74.5.018]
8. Broniarczyk SM, Alba JW. The role of consumers' intuitions in inference making. Journal of Consumer Research. 1994; 21(3): 393-407. [DOI:10.1086/209406]
9. Ford GT, Smith RA. Inferential beliefs in consumer evaluations: an assessment of alternative processing strategies. Journal of Consumer Research. 1987; 14(3): 363-71. [DOI:10.1086/209119]
10. John DR, Loken B, Kim K, Loken B, Monga A. Brand concept maps: a methodology for identifying brand association networks. Journal of Marketing Research. 2006; 43(4): 549-63. [DOI:10.1509/jmkr.43.4.549]
11. Anderson NH. Foundations of information integration theory. English: Academic Pr. 1981; p. 423.
12. Brunk KH, Blümelhuber C. One strike and you're out: qualitative insights into the formation of consumers' ethical company or brand perceptions. Journal of Business Research. 2011; 64(2): 134-41. [DOI:10.1016/j.jbusres.2010.02.009]
13. Aaker JL. Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. 1997; 347-56. [DOI:10.1177/002224379703400304]
14. Fournier S. Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research. 1998; 24(4): 343-73. [DOI:10.1086/209515]
15. Twitchell JB. An english teacher looks at branding. Journal of Consumer Research. 2004; 31(2): 484-9. [DOI:10.1086/422125]
16. Eisend M, Stokburger-Sauer NE. Brand personality: a meta-analytic review of antecedents and consequences. Marketing Letters. 2013; 24(3): 205-16. [DOI:10.1007/s11002-013-9232-7]
17. Grohmann B. Gender dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research. 2009; 46(1): 105-19. [DOI:10.1509/jmkr.46.1.105]
18. c L, Krohmer H, Hoyer WD, Nyffenegger B. Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and the ideal self. Journal of Marketing. 2011; 75(4): 35-52. [DOI:10.1509/jmkg.75.4.35]
19. Steidl P. Neurobranding create space independent publishing platform. 2012. https://www.amazon.com/Neurobranding-Dr-Peter-Steidl/dp/1475193114.
20. Van Praet D. Unconscious branding: how neuroscience can empower (and inspire) marketing. St. Martin's Griffin. 2014. https://www.amazon.com/Unconscious-Branding-Neuroscience-Empower-Marketing/dp/1137278927.
21. Zurawicki L. Neuromarketing: Exploring the brain of the consumer. Springer Heidelberg Dordrecht London New York. 2010. [DOI:10.1007/978-3-540-77829-5_1]
22. Du Plessis E. The branded mind: what neuroscience really tells us about the puzzle of the brain and the brand. Kogan Page Publishers. 2011.
23. Barden PP. Decoded: the science behind why we buy. John Wiley & Sons. 2013. [DOI:10.1002/9781119208341]
24. Lindstrom M. Buy ology: truth and lies about why we buy. Décisions Marketing. 2008; 52: 74-5.
25. Vecchiato G, Cherubino P, Trettel A, Babiloni F. Neuroelectrical brain imaging tools for the study of the efficacy of TV advertising stimuli and their application to neuromarketing. Heidelberg: Springer; 2013. [DOI:10.1007/978-3-642-38064-8]
26. Zară IA, Tuţă M. Neuromarketing research-A classification and literature review. Research Journal of Recent Sciences. 2013; 2(8): 95-102.
27. Perrachione TK, Perrachione JR. Brains and brands: developing mutually informative research in neuroscience and marketing. Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review. 2008; 7(4‐5): 303-18. [DOI:10.1002/cb.253]
28. Kenning P, Linzmajer M. Consumer neuroscience: an overview of an emerging discipline with implications for consumer policy consumer neuroscience-überblick über einen neuen transdisziplinären ansatz mit verbraucherpolitischen Implikationen. J Verbrauch Lebensm. 2011; 6(1):111-25. [DOI:10.1007/s00003-010-0652-5]
29. Paszkiel S. Using LORETA Method Based on the EEG Signal for localizing the Sources of Brain Waves Activity. Measurement Automation Monitoring. 2016; 8(62): 262-4.
30. Frei E, Gamma A, Pascual‐Marqui R, Lehmann D, Hell D, Vollenweider FX. Localization of MDMA‐induced brain activity in healthy volunteers using low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA). Human Brain Mapping. 2001; 14(3): 152-65. [DOI:10.1002/hbm.1049]
31. Paszkiel S. Augmented reality of technological environment in correlation with brain computer interfaces for control processes. Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques. 2014; 197-203. [DOI:10.1007/978-3-319-05353-0_20]
32. Billiot KM, Budzynski TH, Andrasik F. EEG patterns and chronic fatigue syndrome. Journal of Neurotherapy. 1997; 2(2): 20-30. [DOI:10.1300/J184v02n02_04]
33. c P, Sharda R, McHaney R. Understanding the impact of interruptions on knowledge work: An exploratory neuroimaging study. System Sciences (HICSS). 49th Hawaii International Conference (IEEE). 2016; 658-67.
34. Pascual-Marqui RD, Michel CM, Lehmann D. Low resolution electromagnetic tomography: a new method for localizing electrical activity in the brain. International Journal of Psychophysiology. 1994; 18(1): 49-65. [DOI:10.1016/0167-8760(84)90014-X]
35. Vecchiato G, Astolfi L, De Vico Fallani F, Toppi J, Aloise F, Bez F, et al. D. On the use of EEG or MEG brain imaging tools in neuromarketing research. Computational Intelligence and Neuroscience. 2011; 2011(3). Doi: 10.1155/2011/643489. [DOI:10.1155/2011/643489]
36. Venkatraman V, Dimoka A, Pavlou PA, Vo K, Hampton W, Bollinger B, et al. Predicting advertising success beyond traditional measures: New insights from neurophysiological methods and market response modeling. Journal of Marketing Research. 2015; 52(4): 436-52. [DOI:10.1509/jmr.13.0593]
37. Cook IA, Warren C, Pajot SK, Schairer D, Leuchter AF. Regional brain activation with advertising images. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics. 2011; 4(3): 147-60. [DOI:10.1037/a0024809]
38. Ohme R, Reykowska D, Wiener D, Choromanska A. Analysis of neurophysiological reactions to advertising stimuli by means of EEG and Galvanic skin response measures. J Neurosci Psychol Econ. 2009; 2(1): 21-31. [DOI:10.1037/a0015462]
39. Micu AC, Plummer JT. Measurable emotions: How television ads really work patterns of reactions to commercials can demonstrate advertising effectiveness. Journal of Advertising Research. 2010; 50: 137-53. [DOI:10.2501/S0021849910091300]
40. Khushaba RN, Wise C, Kodagoda S, Louviere J, Kahn BE, Townsend C. Consumer neuroscience: assessing the brain response to marketing stimuli using electroencephalogram (EEG) and eye tracking. Expert Systems with Applications. 2013; 40(9): 3803-12. [DOI:10.1016/j.eswa.2012.12.095]
41. Belanche D, Flavián C, Pérez-Rueda A. The influence of arousal on advertising effectiveness. Measuring Behavior. 2014; 32-6.
42. Hugdahl K, Westerhausen R. The two halves of the brain: information processing in the cerebral hemispheres. MIT press; 2010. [DOI:10.7551/mitpress/9780262014137.001.0001]
43. Ali RM, Kor LK. Association between brain hemisphericity, learning styles and confidence in using graphics calculator for mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2007; 3(2): 127-31. [DOI:10.12973/ejmste/75384]
44. Amunts K, Malikovic A, Mohlberg H, Schormann T, Zilles K. Brodmann's areas 17 and 18 brought into stereotaxic space-where and how variable? Neuroimage. 2000; 11(1): 66-84. [DOI:10.1006/nimg.1999.0516]
45. Santos JP, Moutinho L, Seixas D, Brandão S. "Neural correlates of the emotional and symbolic content of brands: A neuroimaging study." Journal of Customer Behavior. 2012; 11(1): 69-93. [DOI:10.1362/147539212X13286273975319]
46. de Almeida CF, Dantas DC, Sénécal S. The impact of emotion and brand placement on brand memory: a neurophysiological view. Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing. 2016; 826-35. [DOI:10.1007/978-3-319-24184-5_200]
47. Rossiter JR, Silberstein RB, Harris PG, Nield G. Brain-imaging detection of visual scene encoding in long-term memory for TV commercials. Journal of Advertising Research. 2001; 41(2): 13-21. [DOI:10.2501/JAR-41-2-13-21]
48. Weinstein S, Appel V, Weinstein C. Brain-activity responses to magazine and television advertising. Journal of Advertising Research. 1980; 20(3): 57-63.
49. Reeves B, Lang A, Thorson E, Rothschild M. Emotional television scenes and hemispheric specialization. Human Communication Research. 1989; 15(4): 493-508. [DOI:10.1111/j.1468-2958.1989.tb00196.x]XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeh D, Saeednia H, Steidl P, Heidarzadeh K. Neural Localization of Brand Social Responsibility Using EEG. Shefaye Khatam. 2019; 7 (3) :42-50
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1952-fa.html

ساده داود، سعیدنیا حمیدرضا، استایدل پیتر، حیدرزاده کامبیز. موقعیت‌یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1398; 7 (3) :50-42

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1952-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4355