[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) ::
دوره 9 شماره 3 صفحات 82-73 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای ابعاد هوش معنوی در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و هیجان ابراز شده در مراقبین بیماران مبتلا به صرع
فهیمه دهقانی، فائزه ضیایی*، ندا عاصمی زواره
گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران ، f.ziaei20@yahoo.com
چکیده:   (889 مشاهده)
مقدمه: هیجانات مراقبین می‌تواند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای ابعاد هوش معنوی در رابطه بین ذهن‌آگاهی و هیجان ابراز شده در مراقبین بیماران مبتلا به صرع بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل 90 نفر از بیماران مبتلا به صرع و مراقبین آن‌ها بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های هیجان ابراز شده، مهارت‌های ذهن‌آگاهی کنتاکی و هوش معنوی پاسخ دادند. فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش سلسله مراتبی با بهره‌گیری از مراحل پیشنهادی بارون و کنی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در مرحله اول، ذهن‌آگاهی (0/39-=β) قادر به پیش بینی هیجان ابرازشده است. در مرحله دوم، ذهن‌آگاهی (0/28-=β) و تنها بعد توانایی مقابله با مشکلات هوش معنوی (0/27-=β) هیجان ابرازشده را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به کاهش میزان بتای ذهن‌آگاهی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول نقش واسطه‌ای جزئی زیرمقیاس توانایی مقابله با مشکلات در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و هیجان ابراز شده تایید می‌شود. نتیجه‌گیری: ذهن‌آگاهی با هیجان ابراز شده مراقبین بیماران مبتلا به صرع ارتباط دارد و توانایی مقابله با مشکلات به‌عنوان یکی از ابعاد هوش معنوی در این رابطه نقش میانجی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود به آموزش‌های روانشناختی در زمینه ارتقاء ذهن‌آگاهی و هوش معنوی مراقبین بیماران صرع توجه بیشتری شود.
واژه‌های کلیدی: هیجان، ذهن‌آگاهی، تشنج، صرع
متن کامل [PDF 796 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Sirven JI. Epilepsy: a spectrum disorder. Cold Spring Harbor perspectives in medicine. 2015; 5(9): a022848. [DOI:10.1101/cshperspect.a022848]
2. Nonato DT, Vasconcelos SM, Mota MR, de Barros Silva PG, Cunha AP, Ricardo NM, Pereira MG, Assreuy AM, Chaves EM. The anticonvulsant effect of a polysaccharide-rich extract from Genipa americana leaves is mediated by GABA receptor. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 101: 181-7. [DOI:10.1016/j.biopha.2018.02.074]
3. Chua KC, Chandran V, Acharya R, Lim CM. Automatic identification of epilepsy by HOS and power spectrum parameters using EEG signals: A comparative study. In2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2008 (pp. 3824-3827). IEEE. [DOI:10.1109/IEMBS.2008.4650043]
4. Magalov SI, Hasanov NF, Azizova NX, Novruzov AN, Mustafayev ZB, Kazimov SA, et al. The prevalence of epilepsy in the Nakhichevan Autonomous Republic of Azerbaijan. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2012; 11(2): 102-9. [DOI:10.2174/187152712800269768]
5. Sayehmiri K, Tavan H, Sayehmire F, Mohamadi I. Prevalence of Epilepsy in Iran Using Meta-Analysis and Systematic Review. J Adv Med Biomed Res. 2015; 23 (97): 112-121.
6. Banerjee PN, Filippi D, Hauser WA. The descriptive epidemiology of epilepsy-a review. Epilepsy research. 2009; 85(1): 31-45. [DOI:10.1016/j.eplepsyres.2009.03.003]
7. O'Dell C, Wheless JW, Cloyd J. The personal and financial impact of repetitive or prolonged seizures on the patient and family. Journal of child neurology. 2007; 22(5_suppl): 61S-70S. [DOI:10.1177/0883073807303070]
8. de Boer HM. Epilepsy stigma: moving from a global problem to global solutions. Seizure. 2010; 19(10): 630-6. [DOI:10.1016/j.seizure.2010.10.017]
9. Mahrer-Imhof R, Jaggi S, Bonomo A, Hediger H, Eggenschwiler P, Krämer G, Oberholzer E. Quality of life in adult patients with epilepsy and their family members. Seizure. 2013; 22(2): 128-35. [DOI:10.1016/j.seizure.2012.11.012]
10. Lai ST, Tan WY, Wo MC, Lim KS, Ahmad SB, Tan CT. Burden in caregivers of adults with epilepsy in Asian families. Seizure. 2019; 71: 132-9. [DOI:10.1016/j.seizure.2019.07.008]
11. Wasserman S, Weisman A, Suro G. Nonreligious coping and religious coping as predictors of expressed emotion in relatives of patients with schizophrenia. Mental health, religion & culture. 2013; 16(1): 16-30. [DOI:10.1080/13674676.2011.642347]
12. Lobban F, Barrowclough C, Jones S. Does Expressed Emotion need to be understood within a more systemic framework? An examination of discrepancies in appraisals between patients diagnosed with schizophrenia and their relatives. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006; 41(1): 50-5. [DOI:10.1007/s00127-005-0993-z]
13. Bressi C, Cornaggia CM, Beghi M, Porcellana M, Iandoli II, Invernizzi G. Epilepsy and family expressed emotion: Results of a prospective study. Seizure. 2007; 16(5): 417-23. [DOI:10.1016/j.seizure.2007.02.015]
14. Khanipour H, Akbari M. The Relationship between Religious Coping Styles, Shame-Proneness, Guilt-Proneness and Expressed Emotion among Family Members of Individuals with Chronic Mental Disorder. Journal of Family Research. 2019; 15(57): 89-104. (Persian)
15. Van Noppen B, Steketee G. Testing a conceptual model of patient and family predictors of obsessive compulsive disorder (OCD) symptoms. Behav Res Ther. 2009; 47(1): 18-25. [DOI:10.1016/j.brat.2008.10.005]
16. Renshaw KD, Chambless DL, Steketee G. Perceived criticism predicts severity of anxiety symptoms after behavioral treatment in patients with obsessive-compulsive disorder and panic disorder with agoraphobia. J Clin Psychol. 2003; 59(4): 411-21. [DOI:10.1002/jclp.10048]
17. Hooley JM, Parker HA. Measuring expressed emotion: an evaluation of the shortcuts. J Fam Psychol. 2006 ; 20(3): 386-96. [DOI:10.1037/0893-3200.20.3.386]
18. Peris TS, Miklowitz DJ. Parental Expressed Emotion and Youth Psychopathology: New Directions for an Old Construct. Child Psychiatry Hum Dev. 2015; 46(6): 863-73. [DOI:10.1007/s10578-014-0526-7]
19. Hooley JM. Expressed emotion and relapse of psychopathology. Annu. Rev. Clin. Psychol.. 2007; 3: 329-52. [DOI:10.1146/annurev.clinpsy.2.022305.095236]
20. Sazvar S A, Nouri R, Saei R, Hatami M. Impact of acceptance and commitment-based psychoeducation on the adjustment of expressed emotion in families of patients with bipolar disorder. Feyz. 2017; 21 (3): 265-271.
21. Eisner LR, Johnson SL. An acceptance-based psychoeducation intervention to reduce expressed emotion in relatives of bipolar patients. Behavior therapy. 2008; 39(4): 375-85. [DOI:10.1016/j.beth.2007.11.001]
22. Kabat-Zinn J. Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical Psychology: Science and Practice. 2003; 10(2): 144-56. [DOI:10.1093/clipsy.bpg016]
23. Baer RA, Smith GT, Allen KB. Assessment of mindfulness by self-report: the Kentucky inventory of mindfulness skills. Assessment. 2004; 11(3): 191-206. [DOI:10.1177/1073191104268029]
24. Ryan R, Brown K. Why We Don't Need Self-Esteem: On Fundamental Needs, Contingent Love, and Mindfulness. Psychological Inquiry. 2003; 14.
25. Brown KW, Ryan RM, Creswell JD. Addressing Fundamental Questions About Mindfulness. Psychological Inquiry. 2007; 18(4): 272-81. [DOI:10.1080/10478400701703344]
26. Praissman S. Mindfulness-based stress reduction: a literature review and clinician's guide. J Am Acad Nurse Pract. 2008; 20(4): 212-6. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2008.00306.x]
27. Ndubisi N. Mindfulness, reliability, pre-emptive conflict handling, customer orientation and outcomes in Malaysia's healthcare sector. Journal of Business Research. 2012; 65: 537-46. [DOI:10.1016/j.jbusres.2011.02.019]
28. Babaei Nadinluye K, Mikaeli Manee F, Pezeshki H, Bafande H, Abdi H. Relationship between Mindfulness and Meta-Emotion on Predicting Emotional Adjustment of Novice Nurses. Iran Journal of Nursing. 2017; 30(105): 11-22. (Persian) [DOI:10.29252/ijn.30.105.11]
29. Kor PP, Liu JY, Chien WT. Effects on stress reduction of a modified mindfulness-based cognitive therapy for family caregivers of those with dementia: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2019; 20(1): 303. [DOI:10.1186/s13063-019-3432-2]
30. Singh NN, Lancioni GE, Karazsia BT, Chan J, Winton AS. Effectiveness of caregiver training in mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) vs. training-as-usual (TAU): a randomized controlled trial. Frontiers in psychology. 2016; 7: 1549. [DOI:10.3389/fpsyg.2016.01549]
31. Lo HH, Ho WC, Lau EN, Lo CW, Mak WW, Ng SM, Wong SY, Wong JO, Lui SS, Lo CS, Lin EC. A Brief Mindfulness-Based Family Psychoeducation Intervention for Chinese Young Adults With First Episode Psychosis: A Study Protocol. Frontiers in psychology. 2019; 10: 516. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00516]
32. Ghobari Banab, B., Salimi M., Soleymani L., Noori Moghadam S. (2007). Spiritual intelligence. Innovate religious ideas; 3 (10): 125-147. (Persian)
33. Jahan F, Noghabi R. The Effect of Mindfulness Training on Moral Intelligence, Spiritual Intelligence and Wisdom in the Elderly. mejds. 2019; 9: 17 (Persian).
34. Smith S. Exploring the Interaction of Trauma and Spirituality. Traumatology.2004. [DOI:10.1177/153476560401000403]
35. Mahdavi Neysiani Z, Asadi A, Asgari M, Ghale' Noei F. Relationship of religious orientation and spiritual intelligence with emotional self-regulation in women subject to violence. J Res Relig Health. 2019;5(2):101-114. (Persian)
36. Norouzi M, Sepehrian Azar F. Comparing spiritual intelligence and emotional expressiveness in psychosomatic patients. J Research Health. 2017; 7 (2) :745-753. (Persian)
37. Gieseke AR. The relationship between spiritual intelligence, mindfulness, and transformational leadership among public higher education leaders (Doctoral dissertation, Northeastern University).
38. Lazaridou A, Pentaris P. Mindfulness and spirituality: therapeutic perspectives. Person-Centered & Experiential Psychotherapies. 2016; 15(3): 235-44. [DOI:10.1080/14779757.2016.1180634]
39. Agarwal S, Mishra PC. Relationship between mindfulness and spiritual intelligence among bank employees. Indian Journal of Positive Psychology. 2016; 7(3): 356.
40. Tabarsa G, Moeini M. the Relationship between Dimensions of Spiritual Intelligence and Reducing Job Burnout. ORMR. 2015; 4 (4): 109-135. (Persian)
41. Rahmani Anaraki H, Mahmoodi G R, Rouhi G, Asayesh H, Nasiri H, Rakhshani H. General Health Status of Neurologic Patients' Caregivers and The Related Factors. J Res Dev Nurs Midw. 2013; 9 (2): 49-55. (Persian)
42. MacKinnon DP, Fairchild AJ, Fritz MS. Mediation analysis. Annu. Rev. Psychol.. 2007 Jan 10;58:593-614. [DOI:10.1146/annurev.psych.58.110405.085542]
43. Cole JD, Kazarian SS. The level of expressed emotion scale: a new measure of expressed emotion. Journal of Clinical psychology. 1988; 44(3): 392-7. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198805)44:3<392::AID-JCLP2270440313>3.0.CO;2-3 [DOI:10.1002/1097-4679(198805)44:33.0.CO;2-3]
44. Dehghani Sh. Expressed Emotion and Sexuality. Fundamentals of Mental Health 2003;6(19):84-91. (Persian)
45. Baer RA, Smith GT, Allen KB. Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment. 2004; 11(3): 191-206. [DOI:10.1177/1073191104268029]
46. Dehghan Manshadi Z, Taghavi MR, Dehghan Manshadi M. Psychometric characteristics of the Kentucky inventory of mindfulness skills. Journal of Clinical Psychology (Andishe va Raftar). 2012; 7(25): 27-36. (Persian)
47. Badie A, Savari E, Bagheri Dashtbozorg N, Latifiazadegan V. Development and reliability and validity of the spiritual intelligence scale. First National Psychology Conference Payamnour University, Tabriz.2010. (Persian)
48. Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology. 1986 Dec; 51(6): 1173. [DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173]
49. Bränström R, Duncan LG, Moskowitz JT. The association between dispositional mindfulness, psychological well-being, and perceived health in a Swedish population-based sample. Br J Health Psychol. 2011; 16(Pt 2): 300-16. [DOI:10.1348/135910710X501683]
50. Shokri A, Kazemi R, Narimani M, Taklavi S. Comparison of the Effectiveness of Mother's Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children. Practice in Clinical Psychology. 2020; 8(2): 85-98. [DOI:10.32598/jpcp.8.2.677.1]
51. Saidi, S., Ahmadian, H., saffarinia, M. The Model Of Relationship Between Social Perspective Taking And Self-Control With Pro-social Personality Through Mediator Role Emotional Empathy. Social Cognition, 2019; 8(2): 80-90. (Persian)
52. Smith EL, Jones FW, Holttum S, Griffiths K. The process of engaging in mindfulness-based cognitive therapy as a partnership: a grounded theory study. Mindfulness. 2015; 6(3): 455-66. [DOI:10.1007/s12671-014-0278-2]
53. Heidari M, Etemadi far S, Masoudi R, Kheyri S, Jivad N. The effect of family-centered care on the family caregivers' burden of patients with epilepsy . Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018; 7(2): 146-157.
54. Wijma EM, Veerbeek MA, Prins M, Pot AM, Willemse BM. A virtual reality intervention to improve the understanding and empathy for people with dementia in informal caregivers: results of a pilot study. Aging & mental health. 2018; 22(9): 1121-9. [DOI:10.1080/13607863.2017.1348470]
55. Amaresha AC, Venkatasubramanian G. Expressed emotion in schizophrenia: an overview. Indian journal of psychological medicine. 2012; 34(1): 12-20. [DOI:10.4103/0253-7176.96149]
56. Salmabadi M, Khamesan A, Usefynezhad A, Sheikhipoor M. The Mediating Role of Spiritual Intelligent in Relationship of Mindfulness and Resilience. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2016 Sep 10;3(3):18-24. (Persian)
57. Khosravi M, Tahmasebipour N, Jarrareh J. The Effectiveness of Mindfulness Group Training on Enhancing Students' Spiritual Intelligence. Second International Conference on Psychology, Counseling and Education. Mashhad, Shandiz Higher Education Institution. 2018. (Persian)
58. Asghari Ebrahimabad M J, Moshirian Farahi M M, Najmi M, Ghafari Moslemi H et al . Prediction of Difficulty in Emotional Adjustment Based on Spiritual Intelligence among Criminals at Mashhad Prison. JRH. 2015; 3(1): 39-48. (Persian)
59. Mahdavi Neysiani Z, Asadi A, Asgari M, Ghale' Noei F. Relationship of religious orientation and spiritual intelligence with emotional self-regulation in women subject to violence. J Res Relig Health.2019;5(2):101-114. (Persian)
60. Elkins M, Cavendish R. Developing a plan for pediatric spiritual care. Holistic Nursing Practice. 2004 Jul 1; 18(4): 179-84. [DOI:10.1097/00004650-200407000-00002]
61. Khosravi M, Nikmanesh Z. Relationship of spiritual intelligence with resilience and perceived stress. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2014; 8(4): 52.
62. Zarei Matin H, KheirAndish M, Jahani H. Conceptualization of Spiritual Intelligence in Organization (Case Study in Labbafi Nejad Hospital of Tehran). Management Researches. 2011; 4(12): 71-94.(Persian)
63. Mohammadi Kanjani B, Mazaheri MA, Heidari M, Moradi A. The Relationship of the Spiritual Intelligence and Adherence to Religious Beliefs with the Cognitive Emotion Regulation Among Pregnant Women. Ravanshenasi Va Din. 2017; 10(2): 125-142. (Persian)
64. Skrzypińska K. Does spiritual intelligence (SI) exist? A theoretical investigation of a tool useful for finding the meaning of life. Journal of Religion and Health. 2020; 1-7. [DOI:10.1007/s10943-020-01005-8]
65. Zamiri, S., Azizi, S., Shakeri, A., HasanDoost, Z., Mohammaddost, M., Yosefi, H., Moslem, A., Akaberi, A. Predicting Self-Efficacy of Students Based on Spiritual Intelligence. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2016; 23(2): 196-203. (Persian)XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghani F, Ziyaei F, Asemi N. The Mediating Role of Spiritual Intelligence Dimensions in the Relationship between Mindfulness and Expressed Emotion in Caregivers of Epileptic Patients. Shefaye Khatam. 2021; 9 (3) :73-82
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2048-fa.html

دهقانی فهیمه، ضیایی فائزه، عاصمی زواره ندا. نقش واسطه‌ای ابعاد هوش معنوی در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و هیجان ابراز شده در مراقبین بیماران مبتلا به صرع. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1400; 9 (3) :82-73

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2048-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410