:: دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) ::
دوره 9 شماره 3 صفحات 63-55 برگشت به فهرست نسخه ها
سنتز، شناسایی و ارزیابی ویژگی‌های حمایتی و اثرات محافظت عصبی نانوذرات سریم اکسید به‌عنوان کاندیدی در مهندسی بافت عصبی
یاسمن ارزانی پور ، آرش عبدالملکی* ، اسداله اسدی ، صابر زهری
الف. گروه علوم مهندسی، دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، نمین، ایران. ب. مرکز پژوهشی علوم زیستی و زیست‌فناوری، دانشگاه فناوری‌های نوین سبلان، نمین، ایران ، abdolmalekiarash1364@gmail.com
چکیده:   (2079 مشاهده)
مقدمه: مهندسی بافت به‌عنوان بخشی از دانش زیست فناوری است که شامل توسعه ایمپلنت‌های زیستی برای بازسازی بافت به‌منظور بهبود یا افزایش عملکرد بافت یا اندام می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانوذرات اکسید سریم بر تعامل بین سلول‌های بنیادی بافت چربی و داربست‌های سلول‌زدایی عصب سیاتیک در موش‌های صحرایی انجام شد. مواد و روش‌ها: موش‌ها با تزریق مخلوطی از کتامین (80 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و زایلازین (10 میلی‌گرم بر کیلوگرم) بیهوش شدند. قطعات عصب سیاتیک (15 میلی‌متر) در بالای محل سه شاخه در عضله ران برداشته شد و پس از تمیز کردن بافت‌های اطراف با استفاده از روش ساندل سلول زدایی شد. سپس سلول‌های مزانشیمی بافت چربی روی داربست کاشته شدند و رشد و زنده‌مانی سلول‌های کاشته ‌شده روی داربست در حضور نانوذرات اکسید سریم با تست MTT اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نتایج بررسی‌های بافت‌شناسی نشان داد که داربست‌ها کاملاً سلول‌زدایی شده‌اند و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین/ ائوزین و دپی این نتایج را تأیید می‌کند. ارزیابی تخصصی بافت با رنگ‌آمیزی تری کروم ماسون و همچنین آنالیز بیومکانیکی نشان داد که الیاف کلاژن و الاستین نسبتاً در ماتریکس خارج سلولی حفظ شده‌اند. زنده‌مانی سلول روی داربست در حضور نانوذرات افزایش یافت. نتیجه‌گیری: نانوذرات اکسید سریم باعث افزایش پایداری، تکثیر و حفظ سلول‌های مزانشیمی بافت چربی می‌شود و ممکن است در درمان ضایعات اعصاب محیطی مفید باشد.
واژه‌های کلیدی: عصب سیاتیک، سریم، ماتریکس خارج سلولی، بازسازی، مهندسی بافت
متن کامل [PDF 958 kb]   (555 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ترميم عصبي
فهرست منابع
1. Abbaszadeh S, Asadi A, Zahri S, Abdolmaleki A, Mahmoudi F. Does Phenytoin Have Neuroprotective Role and Affect Biocompatibility of Decellularized Sciatic Nerve Scaffold? Gene, Cell and Tissue. 2020; (In Press). [DOI:10.5812/gct.108726]
2. Abdolmaleki A, Zahri S, Bayrami A. Rosuvastatin enhanced functional recovery after sciatic nerve injury in the rat. European Journal of Pharmacology. 2020: 173260. [DOI:10.1016/j.ejphar.2020.173260]
3. Asadi A, Zahri S, Abdolmaleki A. Biosynthesis, characterization and evaluation of the supportive properties and biocompatibility of DBM nanoparticles on a tissue-engineered nerve conduit from decellularized sciatic nerve. Regenerative Therapy. 2020; 14: 315-21. [DOI:10.1016/j.reth.2020.03.004]
4. Soluki M, Mahmoudi F, Abdolmaleki A, Asadi A, Namini AS. Cerium oxide nanoparticles as a new neuroprotective agent to promote functional recovery in a rat model of sciatic nerve crush injury. British Journal of Neurosurgery. 2020. [DOI:10.1080/02688697.2020.1864292]
5. Sarkar A, Saha S, Paul A, Maji A, Roy P, Maity TK. Understanding stem cells and its pivotal role in regenerative medicine. Life sciences. 119270: 2021. [DOI:10.1016/j.lfs.2021.119270]
6. Abdolmaleki A, Zahri S, Asadi A, Wassersug R. Role of Tissue Engineering and Regenerative Medicine in Treatment of Sport Injuries. Trauma Monthly. 2020; 25(3): 106-12.
7. Abdolmaleki A, Asadi A, Taghizadeh Momen L, Parsi Pilerood S. The Role of Neural Tissue Engineering in the Repair of Nerve Lesions. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2020; 8(3): 80-96. [DOI:10.29252/shefa.8.3.80]
8. Ghayour MB, Abdolmaleki A, Fereidoni M. Use of stem cells in the regeneration of peripheral nerve injuries: an overview. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2015; 3(1): 84-98. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.3.1.84]
9. Sowa Y, Imura T, Numajiri T, Nishino K, Fushiki S. Adipose-derived stem cells produce factors enhancing peripheral nerve regeneration: influence of age and anatomic site of origin. Stem cells and development. 2012; 21(11): 1852-62. [DOI:10.1089/scd.2011.0403]
10. Carlson KB, Singh P, Feaster MM, Ramnarain A, Pavlides C, Chen ZL, et al. Mesenchymal stem cells facilitate axon sorting, myelination, and functional recovery in paralyzed mice deficient in Schwann cell‐derived laminin. Glia. 2011; 59(2): 267-77. [DOI:10.1002/glia.21099]
11. Marconi S, Castiglione G, Turano E, Bissolotti G, Angiari S, Farinazzo A, et al. Human adipose-derived mesenchymal stem cells systemically injected promote peripheral nerve regeneration in the mouse model of sciatic crush. Tissue Engineering Part A. 2012; 18(11-12): 1264-72. [DOI:10.1089/ten.tea.2011.0491]
12. Gayour MB, Abdolmaleki A, Fereidoni M. Role of extracellular matrix in peripheral nerve regeneration process. 2015.
13. Abdolmaleki A, Ghayour M-B, Zahri S, Asadi A, Behnam-Rassouli M. Preparation of acellular sciatic nerve scaffold and it's mechanical and histological properties for use in peripheral nerve regeneration. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2019; 77(2): 115-22.
14. Najafi R, Hosseini A, Ghaznavi H, Mehrzadi S, Sharifi AM. Neuroprotective effect of cerium oxide nanoparticles in a rat model of experimental diabetic neuropathy. Brain Research Bulletin. 2017; 131: 117-22. [DOI:10.1016/j.brainresbull.2017.03.013]
15. Polak P, Shefi O. Nanometric agents in the service of neuroscience: manipulation of neuronal growth and activity using nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2015; 11(6): 1467-79. [DOI:10.1016/j.nano.2015.03.005]
16. Campbell GR, Campbell JH. Development of tissue engineered vascular grafts. Current pharmaceutical biotechnology. 2007; 8(1): 43-50. [DOI:10.2174/138920107779941426]
17. Ghayour M-B, Abdolmaleki A, Behnam-Rassouli M, Mahdavi-Shahri N, Moghimi A. Synergistic effects of Acetyl-L-carnitine and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2019: jpet. 118.254540.
18. Zuo KJ, Shafa G, Chan K, Zhang J, Hawkins C, Tajdaran K, et al. Local FK506 drug delivery enhances nerve regeneration through fresh, unprocessed peripheral nerve allografts. Experimental Neurology. 2021: 113680. [DOI:10.1016/j.expneurol.2021.113680]
19. Lajevardi M, Behnam-Rassouli M, Mahdavi-Shahri N, Abdolmaleki A, Mahdizadeh AH. Biocompatibility of Blastema Cells Derived from Rabbit's Pinna on Chitosan/Gelatin Micro-Nanofiber Scaffolds. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2019; 21(3). [DOI:10.5812/zjrms.11013]
20. Rajangam T, An SSA. Fibrinogen and fibrin based micro and nano scaffolds incorporated with drugs, proteins, cells and genes for therapeutic biomedical applications. International journal of nanomedicine. 2013; 8: 364.
21. Wang Y, Zhao Z, Ren Z, Zhao B, Zhang L, Chen J, et al. Recellularized nerve allografts with differentiated mesenchymal stem cells promote peripheral nerve regeneration. Neuroscience letters. 2012; 514(1): 96-101. [DOI:10.1016/j.neulet.2012.02.066]
22. Moore AM, MacEwan M, Santosa KB, Chenard KE, Ray WZ, Hunter DA, et al. Acellular nerve allografts in peripheral nerve regeneration: a comparative study. Muscle & nerve. 2011; 44(2): 221-34. [DOI:10.1002/mus.22033]
23. Wang W, Itoh S, Matsuda A, Ichinose S, Shinomiya K, Hata Y, et al. Influences of mechanical properties and permeability on chitosan nano/microfiber mesh tubes as a scaffold for nerve regeneration. Journal of biomedical materials research Part A. 2008; 84(2): 557-66. [DOI:10.1002/jbm.a.31536]
24. Kim CK, Kim T, Choi IY, Soh M, Kim D, Kim YJ, et al. Ceria nanoparticles that can protect against ischemic stroke. Angewandte Chemie International Edition. 2012; 51(44): 11039-43. [DOI:10.1002/anie.201203780]
25. Nelson BC, Johnson ME, Walker ML, Riley KR, Sims CM. Antioxidant cerium oxide nanoparticles in biology and medicine. Antioxidants. 2016; 5(2): 15. [DOI:10.3390/antiox5020015]
26. Eitan E, Hutchison ER, Greig NH, Tweedie D, Celik H, Ghosh S, et al. Combination therapy with lenalidomide and nanoceria ameliorates CNS autoimmunity. Experimental neurology. 2015; 273: 151-60. [DOI:10.1016/j.expneurol.2015.08.008]
27. D'Angelo B, Santucci S, Benedetti E, Di Loreto S, Phani R, Falone S, et al. Cerium oxide nanoparticles trigger neuronal survival in a human Alzheimer disease model by modulating BDNF pathway. Current Nanoscience. 2009; 5(2): 167-76. [DOI:10.2174/157341309788185523]
28. Das M, Patil S, Bhargava N, Kang J-F, Riedel LM, Seal S, et al. Auto-catalytic ceria nanoparticles offer neuroprotection to adult rat spinal cord neurons. Biomaterials. 2007; 28(10): 1918-25. [DOI:10.1016/j.biomaterials.2006.11.036]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها