[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) ::
دوره 10 شماره 2 صفحات 90-82 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط ماندگاری بازتاب‌های ابتدایی با شدت اختلال‌های بیش‌فعالی و اوتیسم در کودکان
حدیث محمودی، بهروز ابراهیمی*، ایوب صباغی
گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، behrooz_ebrahimi2007@yahoo.com
چکیده:   (157 مشاهده)
مقدمه: نابالیدگی عصبی- حرکتی یکی از اختلالات دوران کودکی می‌باشد که ارتباط آن با اختلالات رفتاری مشاهده شده است و اثرات نامطلوب آن می‌تواند تا دوران بزرگسالی نیز ادامه یابد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نابالیدگی عصبی- حرکتی با شدت اختلال های بیش‌فعالی و اوتیسم در کودکان بود. مواد و روش‌ها: نمونه تحقیق حاضر شامل 388 کودک 8-10سال بود. میزان شدت اوتیسم و بیش فعالی با استفاده از پرسشنامه والدین کانرز و پرسشنامه مقیاس انجام شد و بازتاب انقباض نامتقارن گردن (ATNR)، بازتاب انقباض متقارن گردن (STNR)، بازتاب لابیرنتین (TLR) و بازتاب مورو نیز بررسی شد. به‌منظور بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های نابالیدگی عصبی و دو نوع اختلال بیش‌فعالی و اوتیسم، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی، همبستگی خطی بین متغیرها سنجیده شد. بعد از بررسی همبستگی خطی، به‌منظور بررسی چگونگی تاثیر مؤلفه های نابالیدگی عصبی بر دو نوع اختلال بیش فعالی و اوتیسم، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازتاب‌های Moro, ATNR, STNR با علایم بیش فعالی و بازتاب‌های  Moro, STNRو TLR با علایم اوتیسم ارتباط مثبت معنی داری دارند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاضر، به نظر می‌رسد سنجش ماندگاری بازتاب‌های به کار رفته در پژوهش حاضر بتواند به‌عنوان یک راهکار تشخیصی جهت مداخلات سودمند زودهنگام در نظر گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: اختلال اوتیسم، رفلکس، نظرسنجی و پرسشنامه
متن کامل [PDF 1063 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Menkes jh, sarnat hb, moser fg. Introduction: neurological examination of the child and infant. In: menkes jh, sarnat hb, eds. Textbook of child neurology, 6TH ed. Philadelphia: lippincott-williams & wilkins, 2000: 1-32.
2. Goddard, s. A. The role of reflexes in the development of the visual system. Journal of behavioural optometry, 1995, 6.2: 31-35.
3. Zafeiriou, dimitrios i. Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination. Pediatric neurology, 2004, 31.1: 1-8.‏ [DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2004.01.012]
4. Teitelbaum, osnat, et al. Eshkol-wachman movement notation in diagnosis: the early detection of asperger's syndrome. Proceedings of the national academy of sciences, 2004, 101.32: 11909-11914.‏ [DOI:10.1073/pnas.0403919101]
5. Fong, shirley sm; tsang, william wn; ng, gabriel yf. Altered postural control strategies and sensory organization in children with developmental coordination disorder. Human movement science, 2012, 31.5: 1317-1327.‏ [DOI:10.1016/j.humov.2011.11.003]
6. Blythe, sally goddard. Early learning in the balance: priming the first abc. Support for learning, 2000, 15.4: 154-158.‏ [DOI:10.1111/1467-9604.00168]
7. Blythe, sally goddard. Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education. Tac j, 2011, 4: 1-12.‏
8. Parfrey, kevin, et al. Effect of head and limb orientation on trunk muscle activation during abdominal hollowing in chronic low back pain. Bmc musculoskeletal disorders, 2014, 15.1: 1-12.‏ [DOI:10.1186/1471-2474-15-52]
9. Chinello, alice; di gangi, valentina; valenza, eloisa. Persistent primary reflexes affect motor acts: potential implications for autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities, 2018, 83: 287-295.‏ [DOI:10.1016/j.ridd.2016.07.010]
10. Mcphillips, martin; hepper, p. G.; mulhern, gerard. Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial. The lancet, 2000, 355.9203: 537-541.‏ [DOI:10.1016/S0140-6736(99)02179-0]
11. Salvador-cruz, judith, et al. Signos neurológicos blandos y procesos cognitivos en niños escolares mexicanos de 6-11 años. Acta colombiana de psicología, vol. 22 no. 2 (jul-dic. 2019); p. 28-52, 2019.‏ [DOI:10.14718/ACP.2019.22.2.3]
12. Pitzianti, mariabernarda, et al. Neurological soft signs are associated with attentional dysfunction in children with attention deficit hyperactivity disorder. Cognitive neuropsychiatry, 2016, 21.6: 475-493.‏ [DOI:10.1080/13546805.2016.1235029]
13. Gieysztor, ewa z.; choińska, anna m.; paprocka-borowicz, małgorzata. Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children. Archives of medical science: ams, 2018, 14.1: 167. [DOI:10.5114/aoms.2016.60503]
14. Gieysztor, ewa z.; choińska, anna m.; paprocka-borowicz, małgorzata. Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children. Archives of medical science: ams, 2018, 14.1: 167. [DOI:10.5114/aoms.2016.60503]
15. Jaiswal, manojkumar; morankar, rahul. Understanding primitive reflexes and their role in growth and development: a review. International healthcare research journal, 2017, 1.8: 243-247.‏ [DOI:10.26440/IHRJ/01_08/123]
16. Mcphillips, martin; jordan-black, julie-anne. Primary reflex persistence in children with reading difficulties (dyslexia): a cross-sectional study. Neuropsychologia, 2007, 45.4: 748-754.‏ [DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2006.08.005]
17. Konicarova, jana; bob, petr; raboch, jiri. Persisting primitive reflexes in medication-naïve girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Neuropsychiatric disease and treatment, 2013, 9: 1457.‏ [DOI:10.2147/NDT.S49343]
18. Konicarova, jana; bob, petr. Retained primitive reflexes and adhd in children. Activitas nervosa superior, 2012, 54.3-4: 135-138.‏ [DOI:10.1007/BF03379591]
19. Saeedi; chiman. The study of disorder in the basic nervous systems of social perception, observation of action and theory of mind in autism spectrum disorders. The neuroscience journal of shefaye khatam, 2018, 6.2: 82-93. [DOI:10.29252/shefa.6.2.82]
20. Erturk, ozdem, et al. Startle and blink reflex in high functioning autism. Neurophysiologie clinique/clinical neurophysiology, 2016, 46.3: 189-192.‏ [DOI:10.1016/j.neucli.2016.02.001]
21. Blythe, sally goddard. Neuromotor immaturity in children and adults: the inpp screening test for clinicians and health practitioners. John wiley & sons, 2015.‏p.34-55 [DOI:10.1002/9781118736852]
22. Blythe, sally goddard. Neuromotor immaturity in children and adults: the inpp screening test for clinicians and health practitioners. John wiley & sons, 2014.‏ [DOI:10.1002/9781118736852]
23. Dasht bozorgi. Effect of neurofeedback training on sustained attention and working memory in elementary male students with attention deficit/hyperactivity disorder. The neuroscience journal of shefaye khatam, 2017, 5.4: 5-13.
24. Alizade h. Tabbin nazari ekhtelal na resai tavajo/bish faali: olgoye bazdari raftari va mahiyat khod kontoroli. Pajohesh dar heyteye kodakan estesnaei17, sal 5. Sh3, payez 1384: 323-384
25. Moradi. Effect of perceptual-motor exercises on improving executive functions of children with autism disorder. The neuroscience journal of shefaye khatam, 2020, 8.2: 1-8 [DOI:10.29252/shefa.8.2.1]
26. Gilliam, j. E. (1995). Gilliam autism rating scale: examiner, s manual, austin, tx: pro-ed
27. Kameli, shilan; and yousefi, farideh (1398). The relationship between cultural values and mental vitality: the mediating role of self-efficacy. Journal of teaching and learning studies, 11 (1).108-127
28. Patankar, v. C. Neurological soft signs in children with attention deficit hyperactivity disorder. Indian journal of psychiatry, 2012, 54.2: 159.‏ [DOI:10.4103/0019-5545.99540]
29. Nagai, y., nomura, k., & uemura, o. (2019). Primitive reflexes in very low birth weight infants later diagnosed with autism spectrum disorder. [DOI:10.21203/rs.2.19535/v1]
30. Taylor, myra; houghton, stephen; chapman, elaine. Primitive reflexes and attention-deficit/hyperactivity disorder: developmental origins of classroom dysfunction. International journal of special education, 2004, 19.1: 23-37.‏
31. Manouilenko, irina. Autistic traits, adhd symptoms, neurological soft signs and regional cerebral blood flow in adults with autism spectrum disorders. Research in autism spectrum disorders, 2013, 7.5: 566-578.‏ [DOI:10.1016/j.rasd.2012.12.008]
32. Chan, raymond ck. Neurological soft signs in non-psychotic first-degree relatives of patients with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience & biobehavioral reviews, 2010, 34.6: 889-896.‏ [DOI:10.1016/j.neubiorev.2009.11.012]
33. Patriquin, michelle a. Neuroanatomical and neurofunctional markers of social cognition in autism spectrum disorder. Human brain mapping, 2016, 37.11: 3957-3978.‏ [DOI:10.1002/hbm.23288]
34. Zhou, yuanyue. Functional connectivity of the caudal anterior cingulate cortex is decreased in autism. Plos one, 2016, 11.3: e0151879.‏ [DOI:10.1371/journal.pone.0151879]
35. Stoodley, catherine j. The cerebellum and neurodevelopmental disorders. The cerebellum, 2016, 15.1: 34-37.‏ [DOI:10.1007/s12311-015-0715-3]
36. Fatemi, s. H. 417. Reduced purkinje cell size in autistic cerebellum. Biological psychiatry, 2000, 47.8: s128.‏ [DOI:10.1016/S0006-3223(00)00687-9]
37. Moseley, rachel l.; pulvermueller, friedemann. What can autism teach us about the role of sensorimotor systems in higher cognition? New clues from studies on language, action semantics, and abstract emotional concept processing. Cortex,2018, 100: 149-190. [DOI:10.1016/j.cortex.2017.11.019]


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mahmodi H, ebrahimi B, sabaghi A. The relationship between the persistence of early reflections and the severity of hyperactivity and autism in children. Shefaye Khatam. 2022; 10 (2) :82-90
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2256-fa.html

محمودی حدیث، ابراهیمی بهروز، صباغی ایوب. ارتباط ماندگاری بازتاب‌های ابتدایی با شدت اختلال‌های بیش‌فعالی و اوتیسم در کودکان. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1401; 10 (2) :90-82

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2256-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419