[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) ::
دوره 10 شماره 2 صفحات 56-46 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین هوازی و اکتاپامین بربیان ژن های مسیر سرتونرژیک ، آدرنرژیک و دوپامینرژیک مخچه موش‌های صحرایی تیمار شده با روغن حرارت دیده عمیق
طاووس ضیائی بیگدلی، مقصود پیری*، محمد علی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، m.peeri@iauctb.ac.ir
چکیده:   (427 مشاهده)
مقدمه: روغن‌های سرخ شده عمیق (DFO) روشی رایج در تهیه بسیاری از خوراکی‌ها می‌باشد. دمای بالا ترکیبات تشکیل دهندۀ DFO را تغییر می‌دهد که برای سلول‌های مختلف به‌ویژه سلول‌های عصبی مضر است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین هوازی و اکتاپامین بر بیان ژن‌های دوپامین، سروتونین، نوراپی نفرین، a5-HT ، پروتئین دوپامین، تعداد سلول‌های پورکینژ و درصد سلول‌های آپوپتوتیک در بافت مخچۀ موش‌های صحرایی دریافت کنندۀ DFO بود. مواد و روش‌ها: 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین سنی20 هفته و وزن 350-300 گرم بطور تصادفی به 5 گروه کنترل سالم، کنترل دریافت (DFO)، (DFO)- اکتاپامین، (DFO)- تمرین هوازی، (DFO)- اکتاپامین- تمرین هوازی تقسیم شدند. درآغاز هفتۀ اول موش‌های صحرایی با  DFO تغذیه شدند. اکتاپامین به مدت 4 هفته و 5 روز در هفته به صورت درون صفاقی به موش‌های صحرایی تزریق شد. تمرین هوازی دویدن به مدت 4 هفته، پنج روز در هفته و 20 دقیقه در روز با سرعت 26 متر در دقیقه بر روی گروه‌های تمرین انجام شد. پس از 4 هفته آنالیزهای شیمیایی با Real Time PCR برای اندازه‌گیری بیان ژن و وسترن بلات برای اندازه‌گیری بیان پروتئین، روی نمونه‌های فیکس شده مخچه انجام شدند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که دریافت DFO به طور معنی‌داری بیان ژن‌های دوپامین، سروتونین، نوراپی نفرین، a5-HT، پروتئین دوپامین و تعداد سلول‌های پورکینژ مخچه را کاهش و درصد سلول‌های آپوپتوتیک را افزایش داد. دریافت اکتاپامین و تمرین هریک به تنهایی منجر به افزایش بیان ژن‌های دوپامین،سروتونین،نوراپی نفرین،a5-HT ،پروتئین دوپامین و تعداد سلول‌های پورکینژ و کاهش درصد سلول‌های آپوپتوتیک شدند. تعامل تمرین و اکتاپامین تاثیر هم افزایی معنی‌داری بر افزایش بیان ژن‌های دوپامین،سروتونین،نوراپی نفرین، a5-HT،پروتئین دوپامین و تعداد سلول‌های پورکینژ نداشت اما درصد سلول‌های آپوپتوتیک را به طور معنی‌داری کاهش داد. نتیجه‌گیری: تغذیه با غذای پرچرب موجب اختلال در مسیرهای دوپامینرژیک و سرتونرژیک می‌شود. تمرین هوازی و اکتاپامین می‌توانند اثر محافظتی دربرابر اثرات سمی DFO بر بافت مخچه داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: ورزش، اکتاپامین، مخچه
متن کامل [PDF 1493 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Shen, Q., Zhang, J., Hou, Y.-x., Yu, J.-h. & Hu, J.-y. Quality control of the agricultural products supply chain based on "Internet+". Information Processing in Agriculture, 2018; 5, 394-400. [DOI:10.1016/j.inpa.2018.05.005]
2. Ganesan, K. and Xu, B. Deep frying cooking oils promote the high risk of metastases in the breast-A critical review. Food and Chemical Toxicology, 2020; 144, p.111648. [DOI:10.1016/j.fct.2020.111648]
3. Nayak, P. K., Dash, U., Rayaguru, K. & Krishnan, K. R. Physio‐chemical changes during repeated frying of cooked oil: A Review. Journal of Food Biochemistry, 2016; 40, 371-90. [DOI:10.1111/jfbc.12215]
4. Zarei, M., Uppin, V., Acharya, P. and Talahalli, R., Ginger and turmeric lipid-solubles attenuate heated oil-induced oxidative stress in the brain via the upregulation of NRF2 and improve cognitive function in rats. Metabolic Brain Disease, 2021; 36(2), pp.225-38. [DOI:10.1007/s11011-020-00642-y]
5. Partadiredja, G., Karima, N., Utami, K. P., Agustiningsih, D. & Sofro, Z. M. The effects of light and moderate intensity exercise on the femoral bone and cerebellum of D-galactose-exposed rats. Rejuvenation research, 2019; 22, 20-30. [DOI:10.1089/rej.2018.2050]
6. Diaz-Hung ML, Fraguela MG. Oxidative stress in neurological diseases: cause or effect?. Neurologia (English Edition). 2014; 8(29): 451-2. [DOI:10.1016/j.nrleng.2013.06.012]
7. Sadoughi SD, Khayatzadeh J. Effect of Curcumin on Hippocampal Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Serum Levels of Inflammatory Cytokines in Rat Model for Alzheimer's Disease. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2018 Jan 10; 6(1): 1-9. [DOI:10.29252/shefa.6.1.1]
8. Davie, J.T., Clark, B.A. and Häusser, M, The origin of the complex spike in cerebellar Purkinje cells. Journal of Neuroscience, 2008; 28(30), pp.7599-609. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.0559-08.2008]
9. Williams D, Tijssen M, Van Bruggen G, Bosch A, Insola A, Lazzaro VD, Mazzone P, Oliviero A, Quartarone A, Speelman H, Brown P. Dopamine‐dependent changes in the functional connectivity between basal ganglia and cerebral cortex in humans. Brain. 2002 Jul 1; 125(7): 1558-69. [DOI:10.1093/brain/awf156]
10. De Deurwaerdère, P., Lagière, M., Bosc, M. et al. Multiple controls exerted by 5-HT2C receptors upon basal ganglia function: from physiology to pathophysiology. Exp Brain Res, 2013; 230, 477-51 [DOI:10.1007/s00221-013-3508-2]
11. Yazdian MR, Khalaj A, Kalhor N. The Effect of Caloric Restriction and Treadmill Exercise on Reserpine-Induced Catalepsy in a Rat Model of Parkinson's Disease. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2018 Oct 10; 6(4): 45-52 [DOI:10.29252/shefa.6.4.45]
12. Liano IS, Gerschenfeld HM. Beta‐adrenergic enhancement of inhibitory synaptic activity in rat cerebellar stellate and Purkinje cells. The Journal of Physiology. 1993 Aug 1; 468(1): 201-24. [DOI:10.1113/jphysiol.1993.sp019767]
13. Di Matteo V, Pierucci M, Esposito E, Crescimanno G, Benigno A, Di Giovanni G. Serotonin modulation of the basal ganglia circuitry: therapeutic implication for Parkinson's disease and other motor disorders. Progress in brain research. 2008 Jan 1;172; 423-63. [DOI:10.1016/S0079-6123(08)00921-7]
14. De Deurwaerdère, P., Lagière, M., Bosc, M. et al. Multiple controls exerted by 5-HT2C receptors upon basal ganglia function: from physiology to pathophysiology. Exp Brain Res, 2013; 230, 477-511. [DOI:10.1007/s00221-013-3508-2]
15. Cheon, S.-H. The effect of a skilled reaching task on hippocampal plasticity after intracerebral hemorrhage in adult rats. Journal of physical therapy science, 2015; 27: 131-3. [DOI:10.1589/jpts.27.131]
16. Ahmadi R, Sohrabian L. The Effect of Ghrelin Agonist, Exercise, and Nicotine on Catalepsy in an Animal Model of Parkinson's Disease. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2017 Jul 10; 5(3): 28-34. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.3.28]
17. Cho, H.-S. et al. Treadmill exercise ameliorates motor dysfunction through inhibition of Purkinje cell loss in cerebellum of valproic acid-induced autistic rats. Journal of exercise rehabilitation, 2016; 12: 293. [DOI:10.12965/jer.1632696.348]
18. Habibian M., Dabidi Roshan V., Moosavi Sj, Mahmoody Sa, Neuroprotective effect of aerobic training against Lead-induced oxidative stress in rat cerebellum, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2013; 15(3): 39-45. (in persian).
19. Salehi OR, Hoseini A. The effects of endurance trainings on serum BDNF and insulin levels in streptozotocin-induced diabetic rats. Shefaye Khatam. 2017 Apr 10; 5(2): 52-61. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.2.52]
20. Papenmeier, S., Uliczka, K., Roeder, T. & Wagner, C. Octopamine and its receptors are involved in the modulation of the immune response in Drosophila melanogaster. Pneumologie, 2019; 73: A33. [DOI:10.1055/s-0039-1678413]
21. Milusheva E, Baranyi M, Kittel A, Fekete A, Zelles T, Vizi ES, Sperlágh B. Modulation of dopaminergic neurotransmission in rat striatum upon in vitro and in vivo diclofenac treatment 1. Journal of neurochemistry. 2008 Apr; 105(2): 360-8. [DOI:10.1111/j.1471-4159.2007.05141.x]
22. Bour S, Visentin V, Prévot D, Carpéné C. Moderate weight-lowering effect of octopamine treatment in obese Zucker ratsEfecto moderado de un tratamiento prolongado con octopamina sobre el peso corporal en ratas obesas. Journal of physiology and biochemistry. 2003 Sep 1; 59(3): 175-82. [DOI:10.1007/BF03179913]
23. Wang Z, Liao T, Zhou Z, Wang Y, Diao Y, Strappe P, Prenzler P, Ayton J, Blanchard C. Construction of local gene network for revealing different liver function of rats fed deep-fried oil with or without resistant starch. Toxicology letters. 2016 Sep 6; 258: 168-74. [DOI:10.1016/j.toxlet.2016.06.2101]
24. Sun G, Qu S, Wang S, Shao Y, Sun J. Taurine attenuates acrylamide-induced axonal and myelinated damage through the Akt/GSK3β-dependent pathway. Int J Immunopathol Pharmacol. 2018 Jan-Dec; 32: 2058738418805322. [DOI:10.1177/2058738418805322]
25. de Oliveira AL, de Paula MN, Comar JF, Vilela VR, Peralta RM, Bracht A. Adrenergic metabolic and hemodynamic effects of octopamine in the liver. International journal of molecular sciences. 2013 Nov 5; 14(11): 21858-72. [DOI:10.3390/ijms141121858]
26. Awney, H. A. The effects of Bifidobacteria on the lipid profile and oxidative stress biomarkers of male rats fed thermally oxidized soybean oil. Biomarkers, 2011; 16: 445-52. [DOI:10.3109/1354750X.2011.590228]
27. Liano IS, Gerschenfeld HM. Beta‐adrenergic enhancement of inhibitory synaptic activity in rat cerebellar stellate and Purkinje cells. The Journal of Physiology. 1993 Aug 1; 468(1): 201-24. [DOI:10.1113/jphysiol.1993.sp019767]
28. Izadpanah S, Kordi M, Nouri R. The Effect of Six Weeks of Aerobic Training on Serotonin and Serotonin Receptors Levels in Hippocampus of Depression Female BALB/c Mice with Breast Cancer. Armaghane danesh. 2019; 24 (3): 435-445 (in persian).
29. Uysal N, Tugyan K, Kayatekin BM, Acikgoz O, Bagriyanik HA, Gonenc S, Ozdemir D, Aksu I, Topcu A, Semin I. The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosis and spatial memory. Neurosci Lett. 2005 Aug 5; 383(3): 241-5. [DOI:10.1016/j.neulet.2005.04.054]
30. Cui, L., Hofer, T., Rani, A., Leeuwenburgh, C. and Foster, T.C, Comparison of lifelong and late life exercise on oxidative stress in the cerebellum. Neurobiology of aging, 2009; 30(6), pp.903-9. [DOI:10.1016/j.neurobiolaging.2007.09.005]
31. Golmohammadi R, Behashti M. Effect of physical exercise on histological structure of purkinje cells of cerebellum in pentyleneterazole- induced epilieptic rat. JNKUMS. 2014; 6 (2) :395-40. [DOI:10.29252/jnkums.6.2.395]
32. Stohs, S., M. Shara, and S. Ray, p -Synephrine, ephedrine, p -octopamine and m synephrine: Comparative mechanistic, physiological and pharmacological properties. Phytotherapy Research, 2020. 34. [DOI:10.1002/ptr.6649]
33. Diaz-Hung ML, Fraguela MG. Oxidative stress in neurological diseases: cause or effect?. Neurologia (English Edition). 2014; 8(29): 451-2. [DOI:10.1016/j.nrleng.2013.06.012]
34. Nikbin S, Tajik A, Allahyari P, Matin G, Hoseini Roote SS, Barati E, Ayazi M, Karimi L, Dayani Yazdi F, Javadinejad N, Azarbayjani MA. Aerobic exercise and eugenol supplementation ameliorated liver injury induced by chlorpyrifos via modulation acetylcholinesterase activation and antioxidant defense. Environmental Toxicology. 2020 Jul; 35(7):783-93. [DOI:10.1002/tox.22913]
35. Radonić A, Thulke S, Mackay IM, Landt O, Siegert W, Nitsche A. Guideline to reference gene selection for quantitative real-time PCR. Biochemical and biophysical research communications. 2004 Jan 23; 313(4): 856-62. [DOI:10.1016/j.bbrc.2003.11.177]


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ziaie Bigdeli T, Peeri M, Azarbayjani M A. The Effect of Aerobic Exercise and Octopamine on the Expression of Serotonergic, Adrenergic, and Dopaminergic Pathways in the Cerebellum of Deep-Frying Oil-Treated Rats. Shefaye Khatam. 2022; 10 (2) :46-56
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2284-fa.html

ضیائی بیگدلی طاووس، پیری مقصود، آذربایجانی محمد علی. تاثیر تمرین هوازی و اکتاپامین بربیان ژن های مسیر سرتونرژیک ، آدرنرژیک و دوپامینرژیک مخچه موش‌های صحرایی تیمار شده با روغن حرارت دیده عمیق. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1401; 10 (2) :56-46

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2284-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4463