[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) ::
دوره 6 شماره 4 صفحات 5-13 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر گالیک اسید بر یادگیری حرکتی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مخچه موش‌های صحرایی مدل اوتیسم
محمد امین عدالت منش*، پروین صمیمی
گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ، amin.edalatmanesh@gmail.com
چکیده:   (3587 مشاهده)
مقدمه: قرار گرفتن در معرض والپروئیک اسید طی بارداری در موش‌های صحرایی باعث استرس اکسیداتیو، آسیب‌های مغزی و رفتارهای شبه اوتیستیک در فرزندان می‌شود. به عبارتی دیگر گالیک اسید در درمان اختلالات سیستم عصبی ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌تواند مؤثر واقع شود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر گالیک اسید بر یادگیری حرکتی و سطح مخچه‌ای فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در موش‌های صحرایی مواجه شده با والپروئیک اسید در دوران جنینی می‌باشد. مواد و روش‌ها: نوزادان حاصل از 30 سرموش صحرایی باردار به طور تصادفی در 5 گروه: کنترل، VPAر(500 میلی‌گرم بر کیلوگرم والپروئیک اسید) در روز 12/5 بارداری و همچنین 3 گروه VPA+GA100 ،VPA+GA50 و VPA+ GA200 (به ترتیب گالیک اسید 50، 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم دریافت نمودند) تقسیم شدند. تجویز دهانی گالیک اسید از روز 12 تا 19 بارداری انجام شد. سپس به‌منظور بررسی اختلالات حرکتی آزمون‌های راه رفتن شعاعی و روتارود در 30 روزگی انجام شد. سرانجام سطح مخچه‌ای فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز به روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: اختلال در آزمون‌های حرکتی در گروه والپروئیک اسید در مقایسه با موش‌های صحرایی گروه کنترل مشاهده شد. در مقابل گروه‌های درمان شده با گالیک اسید بهبود معنی‌داری در سرعت پیمایش مسیر و تعادل طی آزمون راه رفتن شعاعی و همچنین افزایش مدت زمان باقی ماندن بر روی روتارود نشان دادند. افزایش معنی‌دار فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در موش‌های صحرایی درمان شده با گالیک اسید در مقایسه با گروه والپروئیک اسید دیده شد. نتیجه‌گیری: گالیک اسید می‌تواند سبب کاهش عوارض والپروئیک اسید بر یادگیری حرکتی و تعادل در مدل موش‌های صحرایی اوتیسم شود.
واژه‌های کلیدی: گالیک اسید، والپروئیک اسید، اختلالات حرکتی، اختلال اوتیسم، موش‌های صحرایی
متن کامل [PDF 664 kb]   (833 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Shinoda Y, Sadakata T, Furuichi T. Animal models of autism spectrum disorder (ASD): a synaptic-level approach to autistic-like behavior in mice.Exp Anim.2013; 62(2):71-8. [DOI:10.1538/expanim.62.71]
2. Hastings PR, Brown T. Behavior problems of children with autism, parental self-efficacy, andmental health.Am J Ment Retard.2002;107(3): 222-32. https://doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107<0222:BPOCWA>2.0.CO;2 [DOI:10.1352/0895-8017(2002)1072.0.CO;2]
3. Deweerdt S. Mounting evidence implicates cerebellum in autism.SFARI. 2014; 8:1-6.
4. SkefosJ, Christopher C, Katelyn E, Holiday J, Weed K, Levy E, et al. Regional alterations in purkinje cell density in patients with autism. PLoS One. 2014;10:1371. doi.org/10.1371/journal.pone.0081255. [DOI:10.1371/journal.pone.0081255]
5. BerglandCh.How are purkinje cells in the cerebellum linked to autism? The Athlete's Way. 2014;519:14-51.
6. Miki T, Lee KY, Yokoyama T, Liu JQ, Kusaka T, Suzuki S, et al.Differential effects of neonatal maternal separation on the expression of neurotrophic factors in rat brain. II: regional differences in the cerebellum versus the cerebral cortex.Okajimas Folia AnatJpn. 2013;90(3):53-8. [DOI:10.2535/ofaj.90.]
7. Choo M, Miyazaki T, Yamazaki M, Kawamura M, NakazawaT, Zhang J, et al.Retrograde BDNF to TrkB signaling promotes synapse elimination in the developing cerebellum.NatCommun. 2017;8(1):195. doi: 10.1038/s41467-017-00260-w. [DOI:10.1038/s41467-017-00260-w]
8. Kim J, Lee S, Kang S, Kim SH, Kim JC, Yang M, et al.Brain-derived neurotropic factor and GABAergic transmission in neurodegeneration and neurodegeneration.Neural Regen Res. 2017;12(10): 1733-41. [DOI:10.4103/1673-5374.217353]
9. Bath KG, Pimentel T. Effect of early postnatal exposure to valproate on neurobehavioral development and regional BDNF expression in two strains of mice.Epilepsy Behav. 2017;70(Pt A): 110-7.
10. Rahmani F, Rezaei N. brain-derived neurotrophic factor role in autism remains elusive: a flashback on the route that has brought us here.Acta Med Iran. 2017;55(12): 733-5.
11. Iwata K, Matsuzaki H, Takei N, ManabeT,Mori N. Animal models of autism: an epigenetic and environmental viewpoint. J Cent NervSyst Dis. 2010; 2: 37-44. [DOI:10.4137/JCNSD.S6188]
12. Rinaldi T, Kulangara K, Antoniello K, Markram H. Elvated NMDA receptor levels and enhanced postsynaptic long-term potentiation induced by prenatal exposure to valproic acid. ProcNatlAcadSci USA.2007; 104(33): 13501-6. [DOI:10.1073/pnas.0704391104]
13. Kang J, Kim E.Suppression of NMDA receptor function in mice prenatally exposed to valproic acid improves social deficits and repetitive behaviors. Front MolNeurosci. 2015;8:17. doi: 10.3389/fnmol.2015.00017. [DOI:10.3389/fnmol.2015.00017]
14. Nicolini C, Fahnestock M. The valproic acid-induced rodent model of autism.Exp Neurol. 2018;299(Pt A): 217-27.
15. Khongrum J, Wattanathorn J. Laser acupuncture at HT7 improves the cerebellar disorders in valproic acid-rat model of autism.J Acupunct Meridian Stud. 2017;10(4): 231-9. [DOI:10.1016/j.jams.2017.06.006]
16. Rahimian S, Amin Yazdi A, Edalatmanesh MA. Environmental enrichment: a new therapy based on findings in animal models of autism. ShefayeKhatam. 2016; 4 (4) :89-98. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.4.89]
17. Yui K, Kawasaki Y, Yamada H, Ogawa S. Oxidative stress and nitric oxide in autism spectrum disorder and other neuropsychiatric disorders.CNS NeurolDisord Drug Targets. 2016;15(5):587-96. [DOI:10.2174/1871527315666160413121751]
18. Alasalvar C, Bolling BW. Review of nut phytochemicals, fat-soluble bioactives, antioxidant components and health effects.Br J Nutr. 2015;113(2):S68-78. [DOI:10.1017/S0007114514003729]
19. Choubey S, Varughese LR, Kumar V, Beniwal V. Medicinal importance of gallic acid and its ester derivatives: a patent review.Pharm Pat Anal. 2015; 4(4):305-15. [DOI:10.4155/ppa.15.14]
20. Sarjit A, Wang Y, Dykes GA. Antimicrobial activity of gallic acid against thermophilic Campylobacter is strain specific and associated with a loss of calcium ions.Food Microbiol. 2015; 46:227-33. [DOI:10.1016/j.fm.2014.08.002]
21. Hsieh SC, Wu CC, Hsu SL, Yen JH. Molecular mechanisms of gallic acid-induced growth inhibition, apoptosis, and necrosis in hypertrophic scar fibroblasts.Life Sci. 179: 130-8. [DOI:10.1016/j.lfs.2016.08.006]
22. Rafiei S, Bazyar Y, Edalatmanesh MA. Effect of gallic acid and endurance exercise training on bdnf in a model of hippocampal degeneration. ShefayeKhatam. 2016; 4(1) :1-6. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.1.1]
23. Garud MS, Kulkarni YA. Gallic acid attenuates type I diabetic nephropathy in rats.ChemBiol Interact. 2018;282:69-76. [DOI:10.1016/j.cbi.2018.01.010]
24. Sadoghi SD, Rahbariyan R. Investigation the effect of glycyrrhizic acid on ovarian follicle in polycystic ovarian syndrome mice model. SJIMU. 2017; 24(6):138-48. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.6.138]
25. Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Moghadas M, Haddad-Mashadrizeh A, Robati R, Hashemzadeh MR. Histopathological and behavioral assessment of toxin-produced cerebellar lesion: a potent model for cell transplantation studies in the cerebellum. Cell J. 2014; 16(3): 325-34.
26. Sadoughi D, Khayatzadeh J. Effect of curcumin on hippocampal levels of brain-derived neurotrophic factor and serum levels of inflammatory cytokines in rat model for Alzheimer's disease. Shefaye Khatam. 2018; 6(1) :1-9. [DOI:10.29252/shefa.6.1.1]
27. Christensen J, Gronborg TK, Sorensen MJ, Schendel D, Parner ET, Pedersen LH. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA. 2013; 309(16): 1696-703. [DOI:10.1001/jama.2013.2270]
28. Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Vafaee F, Moghadas M. Increased hippocampal cell density and enhanced spatial memory in the valproic acid rat model of autism.Brain Res. 2013;1526:15-25. [DOI:10.1016/j.brainres.2013.06.024]
29. Borzou Z, Edalatmanesh MA. The evaluation of brain derived neurotrophic factor and working memory in valproic acid animal model of autism. ShefayeKhatam. 2015; 3(4): 10-6. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.3.4.10]
30. Starowicz-Filip A, Chrobak AA, Moskała M, Krzyżewski RM, Kwinta B, Kwiatkowski S, et al. The role of the cerebellum in the regulation of language functions.Psychiatr Pol. 2017;51(4): 661-71. [DOI:10.12740/PP/68547]
31. Teitelbaum P, Teitelbaum O, Fryman J, Maurer R. Infantile reflexes gone astray in autism. J Dev Learn Disord. 2000; 6:15-22.
32. Mansouri MT, Farbood Y, Sameri JM, Sarkaki A, Naghizadeh B, Rafieirad M. Neuroprotective effects of oral gallic acid against oxidative stress induced by 6-hydroxydopamine in rats. Food Chemistry. 2012; 138(2–3): 1028-33.
33. Nykjaer A, Willnow TE, Petersen CM. p75NTR--live or let die. CurrOpinNeurobiol. 2005; 15(1):49-57. [DOI:10.1016/j.conb.2005.01.004]
34. Kishi T, Yoshimura R, Ikuta T, Iwata N. Brain-derived neurotrophic factor and major depressive disorder: evidence from meta-analyses.Front Psychiatry. 2018;8:308. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00308. [DOI:10.3389/fpsyt.2017.00308]
35. Vazquez-Sanroman D, Sanchis-Segura C, Toledo R, Hernandez ME, Manzo J, Miquel M.The effects of enriched environment on BDNF expression in the mouse cerebellum depending on the length of exposure.Behav Brain Res. 2013;243:118-28. [DOI:10.1016/j.bbr.2012.12.047]
36. Soori M, Edalatmanesh MA. Survey of serum levels of brain-derived neurotrophic factor in autistic rats. J Clin Res Paramed Sci. 2014; 3(4): 264-70.
37. Meng WD, Sun SJ, Yang J, Chu RX, Tu W, Liu Q. Elevated serum brain-derived neurotrophic factor (bdnf) but not bdnf gene val66met polymorphism is associated with autism spectrum disorders.MolNeurobiol. 2017;54(2): 1167-72. [DOI:10.1007/s12035-016-9721-9]
38. Corona G, Vauzour D, Hercelin J, Williams CM, Spencer JP. Phenolic acid intake, delivered via moderate champagne wine consumption, improves spatial working memory via the modulation of hippocampal and cortical protein expression/activation.Antioxid Redox Signal. 2013;19(14):1676-89. [DOI:10.1089/ars.2012.5142]
39. Doroodi L, Edalatmanesh MA. The histopathological evaluation of gallic acid on rat purkinje cells after trimethyltin intoxication. ShefayeKhatam. 2017; 5(2):11-8. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.2.11]
40. Daglia M, Di Lorenzo A, Nabavi SF, Talas ZS, Nabavi SM. Polyphenols: well beyond the antioxidant capacity: gallic acid and related compounds as neuroprotective agents: you are what you eat!Curr Pharm Biotechnol. 2014;15(4):362-72. [DOI:10.2174/138920101504140825120737]XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Edalatmanesh M A, Samimi P. The Effect of Gallic Acid on Motor Learning and Cerebellar Level of Brain Derived Neurotrophic Factor in a Rat Model of Autism. Shefaye Khatam. 2018; 6 (4) :5-13
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1761-fa.html

عدالت منش محمد امین، صمیمی پروین. اثر گالیک اسید بر یادگیری حرکتی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مخچه موش‌های صحرایی مدل اوتیسم. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1397; 6 (4) :5-13

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1761-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( پاییز - 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4215