[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) ::
دوره 7 شماره 2 صفحات 44-55 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین صفات شخصیت و یادگارخواهی
لیلا راستگار فرج زاده، ابوالفضل محمدیان*
گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران ، Abolfazl796@gmail.com
چکیده:   (1687 مشاهده)
مقدمه: یادگارخواهی به‌عنوان یک انحراف جنسی، با تخیلات، امیال و رفتارهای مکرر جنسی متمرکز بر اشیاء مشخص می‌شود که برای دیگران از لحاظ جنسی محرک نیست. این پژوهش با هدفی دوگانه، از یک سو رابطه بین صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و یادگارخواهی را بررسی می‌کند و از سوی دیگر نقش سبک‌های دلبستگی را در رابطه بین صفات شخصیت و یادگارخواهی می‌سنجد. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مردان بالای 18 سال در تبریز در سال 1397 بودند. از بین افراد جامعه، نمونه‌ای با حجم 300 شرکت‌کننده، به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس دلبستگی بزرگسال، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و سیاهه چندبعدی رشد، جنسیت و پرخاشگری بود. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که هر چه نمره فرد در متغیرهای روان‌رنجوری و تجربه‌گرایی بالاتر باشد، احتمال اینکه فرد دچار اختلال یادگارخواهی باشد، بیشتر خواهد بود. احتمالاً افراد واجد صفت روان‌رنجوری، بیشتر دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا هستند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که 14 درصد از متغیر یادگارخواهی، می‌تواند توسط صفات شخصیت تبیین شود. بیشترین سهم به روان‌رنجوری (0/01>P) و سپس تجربه‌گرایی (0/05>P) اختصاص دارد. همچنین سه متغیر دلبستگی اجتنابی، دلبستگی ایمن و دلبستگی دوسوگرا در مجموع 24 درصد از واریانس متغیر یادگارخواهی را پیش بینی می‌کنند. با توجه به مقدار بتا مشخص می‌شود که سبک دلبستگی دوسوگرا بیشترین تأثیر را بر متغیر یادگارخواهی دارد. در آخر سبک‌های دلبستگی به‌عنوان میانجی صفت شخصیت روان‌رنجوری و اختلال یادگارخواهی عمل می‌کنند. نتیجه گیری: سبک‌های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا همراه با صفات شخصیتی، روان‌رنجوری و تجربه‌گرایی می‌توانند منجر به انحرافات جنسی از قبیل یادگارخواهی گردند.
واژه‌های کلیدی: شخصیت، بزرگسال، روان‌رنجوری
متن کامل [PDF 1462 kb]   (1476 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. APA. Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 5th ed. Arlington: VA: American Psychiatric Publishing. 2013.
2. Allen MS, Walter, EE. Linking big five personality traits to sexuality and sexual health: a meta-analytic review. Psychol Bull. 2018;144(10):1081-110. [DOI:10.1037/bul0000157]
3. Hoyle RH, Fejfar MC, Miller JD. Personality and sexual risk taking: a quantitative review. J Pers. 2000;68(6):1203-31. [DOI:10.1111/1467-6494.00132]
4. Wismeijer AA, van Assen MA. Psychological characteristics of BDSM practitioners. J Sex Med. 2013;10(8):1943-52. [DOI:10.1111/jsm.12192]
5. Brown GR, Wise TN, Costa PT, Herbst JH, Fagan PJ, Schmidt CW. Personality characteristics and sexual functioning of 188 cross-dressing men. J Nerv Ment Dis. 1996;184(5):265-73. [DOI:10.1097/00005053-199605000-00001]
6. Lodi-Smith J, Shepard, K, Wagner S. Personality and sexually deviant behavior. Pers Individ Dif. 2014;70:39-44. [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.012]
7. Agnes Van M, Mirjam K. The interaction between anxiety and sexual functioning: a controlled study of sexual functioning in women with anxiety disorders. Sex Relation Ther. 2010;15(1):45-57.
8. Costa PT, McCrae RR. The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. J Pers Disord. 1992;6(4):343-59. [DOI:10.1521/pedi.1992.6.4.343]
9. Goldsmith HH, Alansky JA. Maternal and infant temperamental predictors of attachment: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 1987;55(6):805-16. [DOI:10.1037/0022-006X.55.6.805]
10. Bowlby J. Attachment and loss. New York: Basic Books. 1969.
11. Mikulincer M, Shaver R. The attachment behavioral system in adulthood: activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Adv Exp Soc Psychol. 2003;35:53-152. [DOI:10.1016/S0065-2601(03)01002-5]
12. Wearden A, Cook L, Vaughan-Jones J. Adult attachment, alexithymia, symptom reporting, and health-related coping. J Psychosom Res. 2003;55(4):341-7. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00635-9]
13. Amani Z, Fatehizade M, Yousefi Z. The multiple relations between attachment styles and big five personality traits with assertiveness in a sample of Iranian girl. Adv Exp Soc Psychol. 2013;2(10):161-6.
14. Khanalizadeh Ini Z, Khanalizadeh Ini M, Khanalizadeh Amin Z. Evaluation and study of the role and attachment relation in personality characteristics of individuals. Third national conference on recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences; Tarbiat Modares University of Tehran. 2016.
15. Hejazi E, Tanha Z, Rahmani S, Nikpour R. Loving styles: relationships with big five factors of personality and attachment styles. Psychol Res. 2013;8(30):29-53.
16. Shaver PR,Brennan KA. Attachment style and the big five personality traits: Their connection with romantic relationship outcomes. Pers Soc Psychol Bull. 1992;18(5):536-45. [DOI:10.1177/0146167292185003]
17. Both LE, Best LA. A comparison of two attachment measures in relation to personality factors and facets. Pers Individ Dif. 2017;112(1):1-5. [DOI:10.1016/j.paid.2017.02.040]
18. Birnbaum GE. Attachment orientations, sexual functioning, and relationship satisfaction in a community sample of women. J Soc Pers Relat. 2007;24(1):21-35. [DOI:10.1177/0265407507072576]
19. McQuitty S. Statistical power and structural equation models in business research. J Bus Res. 2004;57(2):175-83. [DOI:10.1016/S0148-2963(01)00301-0]
20. Siu LH. Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods. 2008;3(1):76-83.
21. Sivo SA, Fan XT, Witta EL, Willse JT. The search for "optimal" cutoff properties: fit index criteria in structural equation modeling. J Exp Educ. 2006;74(3):276-89. [DOI:10.3200/JEXE.74.3.267-288]
22. Habibi AAv M. Practical training of Lisrel software structural equation modeling and factor analysis: Jahad University Press; 2011.
23. Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process. J Pers Soc Psychol. 1987;52(3):511-24. [DOI:10.1037/0022-3514.52.3.511]
24. Besharat MA. Adult attachment inventory: questionnaire, instruction and scoring key. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences. 2013;9(3):317-20.
25. Garousi Farshi T. New approach to personality evaluation (application of factor analysis in personality studies). Tabriz: Danial; 2001.
26. Saucier G. Replicable item-cluster subcomponents in the NEO five-factor inventory. J Pers Assess. 1998;70(2):263-76. [DOI:10.1207/s15327752jpa7002_6]
27. Enterprises A. MIDSA Clinical Manual.MIDSA Manual. 2011.
28. Bogart LM, Suttorp MJ, Elliott MN, Clemens JQ. Berry S.H. Prevalence and correlates of sexual dysfunction among women with bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Urology. 2011;77(3):576-80. [DOI:10.1016/j.urology.2010.10.016]
29. Hesse C, Floyd K. Affection mediates the impact of alexithymia on relationships. Pers Individ Dif. 2011;50(4):451-6. [DOI:10.1016/j.paid.2010.11.004]
30. Bowlby J. Attachment and loss: sadness and depression. New York: Basic Books; 1980.
31. Schimmenti A, Bifulco A. Linking lack of care in childhood to anxiety disorders in emerging adulthood: the role of attachment styles. Child Adolesc Ment Health. 2015;20(1):41-8. [DOI:10.1111/camh.12051]
32. Crawford TN, Shaver PR, Goldsmith HH. How affect regulation moderates the association between anxious attachment and neuroticism. Attach Hum Dev. 2007;9(2):95-109. [DOI:10.1080/14616730701349747]
33. Lounsbury JW, SteelRP, Loveland JM, Gibson LW. An investigation of personality traits in relation to adolescent school absenteeism. J Youth Adolesc. 2004;33(5): 457-466. [DOI:10.1023/B:JOYO.0000037637.20329.97]
34. Clayton A. The pathophysiology of hypoactive sexual desire disorder in women. Int J Gynaecol Obstet. 2010;110(1):7-11. [DOI:10.1016/j.ijgo.2010.02.014]
35. Read J. Sexual problems associated with infertility, pregnancy and ageing. BMJ. 2004;329(7465):559-61. [DOI:10.1136/bmj.329.7465.559]
36. Wearden A, Peters I, Berry K, Barrowclough C, Liversidge T. Adult attachment, parenting experiences, and core beliefs about self and others. Pers Individ Dif. 2008;44(5):1246-57. [DOI:10.1016/j.paid.2007.11.019]
37. Sheinbaum T, Kwapil TR, Ballespí S, Mitjavila M, ChunCA, Silvia PJ, et al. Attachment style predicts affect, cognitive appraisals, and social functioning in daily life. Front Psychol. 2015;18(6):296-302. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.00296]
38. Seligman MEP. Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfilment. New York: Free Press; 2002.
39. Mikulincer M aSP. Attachment theory and research: resurrection of the psychodynamic approach to personality. J Res Pers. 2005;39:22-45. [DOI:10.1016/j.jrp.2004.09.002]
40. Mikulincer M, Horesh N, Eilati I,Kotler M. The association between adult attachment style and mental health in extreme lifeendangering conditions. Pers Individ Dif. 1999;27(5):831-42. [DOI:10.1016/S0191-8869(99)00032-X]
41. Sochos A, Tsalta A. Depressiogenic cognition and insecure attachment: a motivational hypothesis. Rev Int Psicol Ter Psicol. 2008;8(2):157-70.XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rastgar Faraj Zadeh L, Mohammadian A. The Role of the Mediator of Attachment Styles in the Relationship between Personality Traits and Fetishism. Shefaye Khatam. 2019; 7 (2) :44-55
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1898-fa.html

راستگار فرج زاده لیلا، محمدیان ابوالفضل. نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین صفات شخصیت و یادگارخواهی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1398; 7 (2) :44-55

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1898-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212